Wyszukaj:
Gmina Krzeszyce
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Wolne stanowiska
•  Na dyrektorów jednostek podległych
•  Stanowiska urzędnicze
  Organy
•  Wójt
•  Rada
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Decyzje środowiskowe
•  Struktura organizacyjna
•  Procedury
•  Strategia rozwoju
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Ogłoszenia
•  Aktualności
•  Decyzje
•  Raporty
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Inne
•  Umorzenia
•  Program Ochrony Środowiska w Gminie Krzeszyce
•  Zarządzenia
•  Studium
  Informacje
•  Emisja Obligacji 2012
•  Emisja Obligacji 2011
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Konsultacje
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
  Wybory
•  Wybory
Pomoc
Statystyki

999519
od 25 czerwca 2003 r.
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2012-11-30 13:12:23 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
  2012-11-30 13:12:23 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2012-2020
  2012-11-30 13:12:23 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krzeszyce w 2012 roku
  2012-11-30 13:12:23 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzeszyce na rok 2012
  2012-11-30 13:12:23 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2011r
  2012-11-30 12:35:46 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
  2012-11-30 12:35:46 Uchwała w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  2012-11-30 12:35:46 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
  2012-11-30 12:35:46 Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2012 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  2012-11-30 12:08:59 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce