Wyszukaj:
Gmina Krzeszyce
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Wolne stanowiska
•  Na dyrektorów jednostek podległych
•  Stanowiska urzędnicze
  Organy
•  Wójt
•  Rada
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Decyzje środowiskowe
•  Struktura organizacyjna
•  Procedury
•  Strategia rozwoju
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Ogłoszenia
•  Aktualności
•  Decyzje
•  Raporty
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Inne
•  Umorzenia
•  Program Ochrony Środowiska w Gminie Krzeszyce
•  Zarządzenia
•  Studium
  Informacje
•  Emisja Obligacji 2012
•  Emisja Obligacji 2011
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Konsultacje
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
  Wybory
•  Wybory
Pomoc
Statystyki

999520
od 25 czerwca 2003 r.
Mapa biuletynu


Informacje ogólne

Wolne stanowiska
    Na dyrektorów jednostek podległych (0)
    Stanowiska urzędnicze (0)

Organy
    Wójt (1)
    Rada (0)
        Skład rady (1)
        Przewodniczący rady (1)
        Wiceprzedowniczący rady (1)
        Komisje (0)
            Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Rekreacji, Zdrowia i Spraw Socjalnych (1)
            Komisja Rewizyjna (1)
            Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (1)
            Komisja Planowania Budżetu i Inwestycji (1)
    Oświadczenia majątkowe (6)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (0)
        Położenie (0)
        Ludność (1)
        Sieć drogowa (1)
        Sieć kolejowa (1)
        Odprowadzanie ścieków (0)
        Zaopatrzenie w wodę (0)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Przedszkola (2)
        Szkoły (3)
        Gminny Ośrodek Kultury (1)
        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Gminny Zespół Administracyjno Ekonomiczny Szkół (1)
        Gminna Biblioteka Publiczna (1)
        Zakład Usług Komunalnych (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Podstawa prawna (1)
        Krzeszyce (1)
        Brzozowa (1)
        Czartów (1)
        Dębokierz (1)
        Dzierżązna (1)
        Karkoszów (1)
        Kołczyn (1)
        Krępiny (1)
        Krasnołęg-Piskorzno-Świętojańsko (1)
        Krzemów - Łukomin (1)
        Malta (1)
        Marianki (1)
        Maszków - Rudna (1)
        Muszkowo (1)
        Przemysław (1)
        Rudnica - Łąków (1)
        Studzionka (1)
        Zaszczytowo (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Przetargi (0)
        Otwarte (0)
        Roztrzygnięte (0)
        Anulowane (1)
    Mienie komunalne (3)

Urząd Gminy
    Decyzje środowiskowe (0)
    Struktura organizacyjna (0)
        Struktura organizacyjna i kompetencje gminy (1)
        Stanowiska i referaty Urzędu Gminy (0)
    Procedury (0)
        Działalność gospodarcza (1)
    Strategia rozwoju (1)
        Raport końcowy (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
    Ogłoszenia (1)
    Aktualności (0)
    Decyzje (0)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały (151)
        Uchwały 2011r. (62)
        Uchwały 2010r. (41)
        Uchwały 2009r. (56)
        Budżet (13)
        Gospodarka gruntami i nieruchomościami (4)
        Planowanie przestrzenne (1)
        Podatki lokalne (14)
        Pomoc społeczna (2)
        Sprawy organizacyjne (20)
        Wybory (3)
        Protokoły (66)
    Regulamin urzędu (2)
    Budżet (5)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (2)
    Inne (0)
    Umorzenia (0)
    Program Ochrony Środowiska w Gminie Krzeszyce (1)
    Zarządzenia (2)
    Studium (1)

Informacje
    Zasady udostępniania informacji publicznej (1)
    Instrukcje obsługi (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Statystyka (0)
    Redakcja (1)
    Konsultacje (0)

Podatki i opłaty lokalne
    Formularze (3)

Wybory
    Wybory (0)