Wyszukaj:
Gmina Krzeszyce
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm
  Wolne stanowiska
•  Na dyrektorów jednostek podległych
•  Stanowiska urzędnicze
  Organy
•  Wójt
•  Rada
•  Oświadczenia majątkowe
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Decyzje środowiskowe
•  Struktura organizacyjna
•  Procedury
•  Strategia rozwoju
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Ogłoszenia
•  Aktualności
•  Decyzje
•  Raporty
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Budżet
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Inne
•  Umorzenia
•  Program Ochrony Środowiska w Gminie Krzeszyce
•  Zarządzenia
•  Studium
  Informacje
•  Emisja Obligacji 2012
•  Emisja Obligacji 2011
•  Zasady udostępniania informacji publicznej
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Konsultacje
  Podatki i opłaty lokalne
•  Formularze
  Wybory
•  Wybory
Pomoc
Statystyki

999667
od 25 czerwca 2003 r.
Informacje » Zasady udostępniania informacji publicznej Wersja do druku

Zarządzenie nr 209/09/IP Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie wdrożenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Krzeszyce.

Zarządzenie nr 209/09/IP

Wójta Gminy Krzeszyce

z dnia 2 listopada 2009 roku

 

w sprawie wdrożenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Krzeszyce.

   

Na podstawie przepisu art. 31, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 3, art. 6, art. 7, art. 11 oraz art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami)

 

w celu zapewnienia jednolitych zasad udostępniania informacji publicznej zarządzam, co następuje:

  

§ 1

 

1.    Niniejsze zarządzenie nie uchybia przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami) i wydane jest w celu wdrożenia jej przepisów.

2.    Niniejsze zarządzenie dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Krzeszyce.

 

§ 2

 

1.    Wprowadzam jednolite zasady udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Krzeszyce stanowiące załącznik nr 1.

2.    Wniosek o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 2.

3.    Metryka do wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik nr 3.

4.    Wprowadzam jednolite zasady udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej stanowiące załącznik nr 4.

5.    Wzór upoważnienia redaktora strony BIP stanowi załącznik nr 5.

6.    Ustalenie wysokości opłat za udzielenie informacji publicznej stanowi załącznik nr 6.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Informatykowi Urzędu Gminy Krzeszyce, a w zakresie w jakim to dotyczy jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszyce dyrektorom lub kierownikom tych jednostek.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załączone dokumenty
  Załącznik nr 1 (44kB) pobierz pokaż
 
  Załącznik nr 2 (36kB) pobierz pokaż
 
  Załącznik nr 3 (34kB) pobierz pokaż
 
  Załącznik nr 4 (44kB) pobierz pokaż
 
  Załącznik nr 5 (52kB) pobierz pokaż
 
  Załącznik nr 6 (27.5kB) pobierz pokaż
 

Informację wytworzył: Krzysztof Filipowicz, Data wytworzenia: 2009-11-02 09:08:08, Wprowadził do systemu: Krzysztof Filipowicz, Data wprowadzenia: 2009-11-05 09:08:44, Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Filipowicz, Data publikacji 2009-11-05 09:12:12, Ostatnia zmiana: 2011-08-25 09:53:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 798