Urząd Miejski w Kożuchowie
 
czwartek, 26 kwietnia 2012 18:28
Urząd Miejski w Kożuchowie

Mapa serwisu

 Aktualności
 Dyżury przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kożuchowie
 Dyżur Burmistrza i Zastępcy Burmistrza
 Obwieszczenia, decyzje burmistrza Kożuchowa, komunikaty
 2012r.
 2011r.
 2010r.
 2009r.
 2008r.
 2007r.
 2006r.
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
 Archiwum
 Przeprowadzone nabory
 Nabór na stanowisko księgowego
 Nabór na stanowisko ds. administracji w Straży Miejskiej
 Nabór na stanowisko pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym
 Nabór na stanowisko - główny księgowy
 Nabór na stanowisko ds. inwestycji i zamówień w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym
 Nabór na stanowisko strażnika miejskiego w Straży Miejskiej
 Nabór na stanowisko - starszy referent ds. uzależnień w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożuchowie
 nabór na stanowisko związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych
 Nabór na stanowisko strażnika miejskiego
 Stanowisko ds. administracji w Straży Miejskiej
 Nabór na stanowisko - głowny księgowy
 Nabór na strażnika miejskiego, 2008-06-11
 Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Kożuchowie
 Nabór na wolne stanowisko - informatyk
 Nabór na stanowisko dyrektora Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek
 Nabór na stanowisko - główny księgowy w Szkole Podstawowej w Mirocinie Dolnym
 Dyrektor Przedszkola nr 1 w Kożuchowie ogłasza nabór na stanowisko pracy
 Nabor na stanowisko w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kożuchowie
 Nabór na wolne stanowisko pracy, 2007-02-23
 Nabór na wolne stanowisko pracy, 2007-02-27
 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze, 2007-05-15
 Nabór na stanowisko pracy do Biura Rady w Wydziale Organizacyjnym
 Nabór na stanowisko - referent w Wydziale Finansowo - Budżetowym
 Rozstrzygnięcia naborów
 Przetargi
 Przetargi - 2012
 Usługi dowozu dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Sukces na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Usługi dowozu dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Sukces na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Usługi dowozu dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Sukces na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu „Sukces na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 „Kredyt długoterminowy w wysokości 3.116.245,00zł
 Usługi dowozu dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Sukces na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitan Ludzki.
 Usługi dowozu dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Sukces na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitan Ludzki.
 Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu „Sukces na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Przetargi - 2011
 „Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Kożuchów w roku 2012. ”
 „Utrzymanie czystości w budynkach należących do Samorządowego Gimnazjum
 Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kożuchów
 Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Kożuchów.
 „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO – ORLIK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2
 Organizacja usług aktywizacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej oraz świadczenie usługi asystenta rodziny w ramach projektu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY KOŻUCHÓW
 Opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Kożuchów w roku 2011. ”
 Przetargi - 2010 r.
 „Dostawa oleju opałowego w ciągu 2011 roku dla potrzeb Gminy Kożuchów”
 Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum Samorządowym
 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO DLA GMINY KOŻUCHÓW
 Swiadczenie usóług cateringowych i dowozów dzieci w ramach realizacji projektu pn.: Kożuchów- Dzieciom2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 Kożuchów: Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Mirocinie Średnim gmina Kożuchów
 Kożuchów: Przebudowa drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych w Mirocinie Średnim gmina Kożuchów
 Nadzór archeologiczny nad inwestycjami realizowanymi w ramach zadania: Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa- etap I
 Pełnienienie usług wieloobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach zadania: Rewitalizacja śródmieścia Kożuchów - etap I
 Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w roku szkolnym 2010-2012
 „Przebudowa nawierzchni w ulicach: Rynek, pl. Matejki, Krzywoustego, Legnickiej, Daszyńskiego, Klasztornej w Kożuchowie wraz z budową parkingu przy ul. Legnickiej-Mickiewicza w Kożuchowie
 Remont obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie w ramach zadnia Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - etap I.
 Budowa oświetlenia Parku Poniatowskiego wraz z budową oświetlenia iluminacyjnego portalu, Zamku oraz kompleksu murów obronnych w Kożuchowie W ramach zadania: Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - etap I
 Budowa wraz z przebudową dróg gminnych ul. Anny Haller oraz części ulicy Grota Roweckiego dz. nr 2/1, 2/52, 2/55, 2/58, 2/26, 2/24, 6,5/2,7/1 oraz rozbiórka części budynku garażowego dz. nr 2/51, 2/52 w Kożuchowie w ramach zadania - budowa drogi
 Remont obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie w ramach zadnia Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa - etap I.
 Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kanalizacji zagrodowej
 Remont obiektów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie w ramach zadnia „Rewitalizacja śródmieścia Kożuchowa – etap I
 Wykonaniu robót budowlanych wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkalny, na działce nr 2/16 w Kożuchowie
 „Organizacja i realizacja imprezy „Dni Kożuchowa” - pod względem artystycznym, rekreacyjnym, akcji reklamowej, kompleksowej ochrony oraz zapewnienia zaplecza technicznego i urządzeń rekreacyjnych”
 Świadczenie usług komunalnych w zakresie bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej w Kożuchowie
 zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej i medycznej w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, diagnozy psychologicznej i doradztwa zawodowego oraz terapii indywidualnej i grupowej dla grupy 30 osób bezrobot
 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W CIĄGU 2010 ROKU DLA POTRZEB GMINY KOŻUCHÓW
 Świadczenie usług Koordynatora Projektu pn.: „Wsparcie metodą outplacement aktywności zawodowej kobiet w regionie lubuskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Przetargi - 2009 r.
 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA MODERNIZACJĘ OBIEKTÓW SPORTOWYCH W KOŻUCHOWIE
 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE KOŻUCHÓW
 WYKONANIE ZATOK POSTOJOWYCH NA UL. PIASKOWEJ W KOŻUCHOWIE
 BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO O NAWIRZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W STUDZIEŃCU
 ZAKUP SAMOCHODÓW DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOŻUCHOWIE ORAZ DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej
 WYMIANA INSTALACJI C. O. W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W KOŻUCHOWIE UL. RYNEK 1A
 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
 II ETAP – BUDOWA DRÓG GMINNYCH W ULICACH KACZA, SOKOLA, ZAJĘCZA, LISIA I SOWIA W KOŻUCHOWIE
 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTOWEGO DLA GMINY KOŻUCHÓW
 Świadczenie usług cateringowych i dowozów dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Kożuchów Dzieciom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KOŻUCHOWIE
 Przetarg nieograniczony - najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat
 Przetarg nieograniczony- „Przebudowa mostu w ciągu ulicy gminnej na cieku Kożuszna w Kozuchowie."
 Przetarg nieograniczony - wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola publicznego nr 3 w Kożuchowie
 Dowozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w roku szkolnym 2009/2010
 Przetarg nieograniczony - wykonanie dróg gminnych w ulicach Jastrzębia, Sokola, Sowia w Kożuchowie
 Przetarg nieograniczony - usługi komunalne, 2009
 Przetarg nieograniczony - przebudowa nawierzchni i budowa dziewięciu miejsc postojowych na ul. Krzywoustego i Pl. Matejki w Kożuchowie
 Przetarg nieograniczony -Ogłoszenie o zamówieniu dni Kożuchowa
 Przetargi - 2008 r.
 Wykonanie adaptacji budynku socjalno - warsztatowego na mieszkania socjalne ul. Moniuszki 3 w Kożuchowie
 Przetarg nieograniczony - wykonanie usług komunalnych w zakresie bieżącego utrzymania terenów zieleni miejskiej oraz zamiatania chodników w obrębie terenów komunalnych w Kożuchowie
 Przetarg nieograniczony - opracowanie dokumentacji projektowej budowy monitoringu wizyjnego w Kożuchowie; wykonanie monitoringu wizyjnego w Kożuchowie
 Przetarg nieograniczony - wykonanie adaptacji budynku warsztatowego przy ul. Moniuszki 3 w Kożuchowie na mieszkania socjalne
 Przetarg nieograniczony - Budowa boiska sportowego w Kożuchowie przy Plac Targowy - dz. nr 24/12 w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012.
 Przetarg nieograniczony - budowa boiska w ramach programu "Blisko Boisko"
 Archiwum
 Przetargi - 2007 r.
 Ogłoszenie o przetargu, 2007-01-24
 Przetarg nieograniczony, 2007-02-15
 Przetarg nieograniczony, 2007-02-16
 Przetarg nieograniczony - udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 540 548,00 zł
 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Ocieplenie stropodachu wentylowanego połączone z wymianą poszycia dachowego na nowe w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie
 Archiwum
 Przetargi - 2006 r.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane, 2006-02-27
 Przetarg - utrzymanie zieli miejskiej, 2006-03-11
 Przetarg - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
 Przetarg nieograniczony, 2006-08-30
 Przetarg nieograniczony, drugi, 2006-08-30
 Przetarg nieograniczony, trzeci, 2006-08-30
 Przetarg - zakup oleju opałowego, 2006-11-29
 Archiwum
 Przetargi - 2005 r.
 Ogłoszenie o przetargu, 2005-01-19
 Przetarg nieograniczony, 2005-05-10
 Przetarg nieograniczony drugi, 2005-05-10
 Przetarg nieograniczony trzeci, 2005-05-10
 Przetarg nieograniczony, 2005-07-04
 Przetrarg nieograniczony na dowozy szkolne, 2005-07-12
 Przetarg nieograniczony, 2005-07-20
 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi, 2005-08-18
 Przetarg nieograniczony - Kożuchów Klasztorna
 Przetarg nieograniczony - Stypułów, 2005-11-04
 Archiwum
 Ogłoszenie o wyniku postępowania
 Usługi dowozu dzieci w ramach realizacji projektu pn.: „Sukces na wyciągnięcie ręki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
 Wynik postępowania na zadanie:Wykonanie dokumentacji projektowej systemu kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Kożuchów
 Udzielenie kredytu długoterminowego dla gminy Kożuchów
 „Organizacja usług aktywizacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej oraz świadczenie usługi asystenta rodziny w ramach projektu "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie" skierowanego do osób zagrożonych
 Organizacja szkoleń grupowych w ramach projektu Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
 Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego dla Gminy Kożuchów
 Świadczenie usług dowozów dzieci w ramach realizacji projektu pn. Kożuchów – Dzieciom” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 Protesty
 Przetargi na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Podbrzeziu Dolnym
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. 1 Maja w Kożuchowie
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Cisowie oraz przy ul. Konopnickiej w Kożuchowie
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kożuchów
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza drugi przetarg nieograniczony
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza piąty przetarg nieograniczony
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
 OGŁOSZENIE Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią gruntu
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 Sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 Sprzedaż lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią gruntu
 Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu
 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 sprzedaż lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 sprzedaż lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią gruntu
 sprzedaż nieruchomości zabudowanej
 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 najem nieruchomości niezabudowanej na okres do 3 lat
 Przetarg nieograniczony nieruchomość Zajęcza
 Przetarg nieograniczony nieruchomość Stypułów
 Przetarg nieograniczony - sprzedaz nieruchomości nie zabudowanych, 2005-11-04
 Przetarg nieograniczony - działka nr 717
 Przetarg nieograniczony - nieruchomość niezabudowana Broniszów
 Przetarg nieograniczony - nieruchomość niezabudowana działka nr 145/8
 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 Burmistrz Kożuchowa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym
 Zamówienia do 14 tysięcy EURO
 „Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Sukces na wyciągnięcie ręki”
 Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i kserokopiarek wraz z dostawą do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie w ciągu roku 2012 oraz konserwacji drukarek komputerowych, kserokopiarek i faksów
 Wybór rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb Gminy Kożuchów w ciągu roku 2012 - zapytanie ofertowe II
 Wybór rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb Gminy Kożuchów w ciągu roku 2012.
 Obsługa geodezyjna Gminy Kożuchów w 2012 roku
 zakup materiałów ekspoatacyjnych do drukarek faksów i kserokopiarek
 zakup artukułów biurowych w roku 2012
 Audyt zewnętrzny projektu
 Informacje
 Urząd Miejski
 Organizacja, ustrój
 Status prawny
 Dyżury Burmistrza i Zastępcy Burmistrza
 Godziny pracy Urzędu Miejskiego
 Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego
 Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
 Zakres zadań wykonywanych przez wydziały Urzędu Miejskiego
 Rada Miejska
 Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
 Projekty uchwał Rady Miejskiej
 Projekty uchwał
 Projekty uchwał sesja w dniu 10 grudnia 2010 roku
 Projekty uchwał sesja w dniu 24 kwietnia 2009 roku
 Projekty uchwał sesja w dniu 29 maja 2009 roku
 Projekty uchwał sesja w dniu 30 czerwca 2009 roku
 Projekty uchwał sesja w dniu 30 czerwca 2009 roku
 Projekty uchwał sesja w dniu 28 sierpnia 2009 roku
 Projekty uchwał sesja w dniu 28 sierpnia 2009 roku
 Projekty uchwał sesja w dniu 29 września 2009 roku
 Projekty uchwał Sesja w dniu 29 listopada 2009 roku
 Informacje archiwalne - lata 2004-2008
 Uchwały Rady Miejskiej
 2012r.
 2011
 2010 r.
 2009 r.
 2008 r.
 2007 r.
 2006 r.
 2005 r.
 2004 r.
 2003 r.
 2002 r.
 1990 r.
 Protokoły z sesji Rady Miejskiej
 2011r.
 2010 r.
 2009 r.
 2008 r.
 2007 r.
 2006 r.
 2005 r.
 2004 r.
 Interpelacje radnych
 2011r.
 2010 r.
 2009r.
 2008 r.
 2007 r.
 2006 r.
 2005 r.
 2004 r.
 2003 r.
 2002 r.
 Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych
 2011r.
 2010r.
 2010r.
 2009 r.
 2008 r.
 2007 r.
 Komisje
 Zawiadomienia o Komisjach
 Komisja Rewizyjna
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Informacje archiwalne
 Informacje archiwlane
 Komisja Gospodarki i Budżetu
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Informacje archiwalne
 Komisja Wsi i Rolnictwa
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Informacje archiwalne
 Komisja Spraw Społecznych
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Informacje archiwalne
 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Informacje archiwalne
 Herb, flaga i barwy miasta
 Opis barw miasta
 Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie w sprawie herbu i flagi
 Wzór herbu i flagi
 Sołectwa - sołtysi
 Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kożuchów
 Statut biblioteki
 Uchwała w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy-Kożuchów.
 Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu Zamek
 Statut
 Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek
 Budżet
 2012r.
 2011
 2010r
 2009r.
 2008 r.
 2007 r.
 2006 r.
 2005 r.
 Informacje z prac burmistrza
 Ważne dokumenty
 Programy, regulaminy
 Strategie
 Oświadczenia majątkowe
 Zastępcy naczelnika Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego Ireny Zabielskiej
 Członka Zarządu, głównej księgowej w PUK Uskom Katarzyny Barbary Getz
 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym Elwiry Hajnos-Pituch
 Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Anieli Woźniak
 Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Anny Kowalskiej
 Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Walerii Bowtrukiewicz
 Radnego Jana Franczaka
 Radnego Pawła Jagaska
 Radnej Jolanty Wiśniewskiej
 Burmistrza/Radnego Andrzeja Ogrodnika
 Dyrektor Przedszkola nr 1 w Kożuchowie Ewy Bembnowicz
 Dyrektor Przedszkola nr 3 w Kożuchowie Ewy Krawczyk
 Dyrektor SP w Broniszowie Ireny Stanulonis
 Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kożuchowie Anny Kulczyckiej
 Dyrektora Gimnazjum Samorządowego Dariusza Miśkiewicza
 Dyrektora KOKiS Zamek Bogusława Flisa
 Dyrektora PWP Lubuskie Słoneczko Adama Świdzińskiego
 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 Elżbiety Maślankowskiej
 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kożuchowie Katarzyny Gaczyńskiej
 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stypułowie Joanny Pietruszki
 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Urszuli Kalinowskiej
 Radnego Andrzeja Staroszczuka
 Radnego Henryka Zielińskiego
 Radnego Jana Medyńskiego
 Radnego Zbigniewa Duszy
 Radnego Zdzisława Szukiełowicza
 Radnej Haliny Perdian
 sekretarza Kazimierza Ponikwia
 skarbnik Jolanty Piotrowskiej
 Zastępcy burmistrza Kożuchowa/Radnego Adama Żyrolisa
 Oświadczenia majątkowe osób, które przestały pełnić swoje funkcje
 Naczelnika Wydziału Gospodarki, Katastru i Rolnictwa Józefa Rubachy
 Prezesa PUK Uskom Marcina Wawrzyńskiego
 Radnego Grzegorza Basiora
 Radnego Michała Jasiewskiego
 Radnej Krystyny Kumek
 Radnej Teresy Pacewicz
 Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Strzymińskiego
 Radnego Bronisława Warteckiego
 Prezesa Przediębiorstwa Usług Komunalnych USKOM w Kożuchowie Grzegorza Matuszczaka
 Radnego Piotra Malczyka
 Radnegp Jacka Niezgodzkiego
 Radnego Marcina Jelinka
 Radnego Bronisława Zakrzewskiego
 Radnego Sławomira Drozdka
 Radnego Mirosława Borkowskiego
 Inspektora w wydziale techniczno-inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
 Sprawozdanie z wykonania budżetu
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
 Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2010r.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku
 Sprawozdanie w wykonania budżetu za 2008 rok
 2.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku
 3.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok
 4.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok
 5.Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006roku
 6.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok
 Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2007 rok
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I pólrocze 2007 roku
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok
 Sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2008 roku
 Informacja
 Informacja
 Zarządzenia burmistrza Kożuchowa
 2012r.
 2011r.
 2010r.
 2009r.
 Sprawozdania finansowe
 2011r
 2006
 2007
 2008r.
 2009r.
 2010r.
 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
 2012r.
 2011r.
 2010r.
 2009r.
 2008r.
 2007r.
 Kontrole
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 Procedury
 Wydział Finansowo - Budżetowy
 Wydział Finansowo-Budżetowy
 Wydział Spraw Obywatelskich
 Wydział Techniczno - Inwestycyjny
 Wydział Techniczno - Inwestycyjny
 Urząd Stanu Cywilnego
 UZYSKANIE ODPISU LUB ZAŚWIADCZENIA Z AKTÓW STANU CYWILNEGO
 ZGŁOSZENIE ZGONU
 ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
 ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ
 ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE CYWILNEJ
 WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU DO POLSKIEJ KSIĘGI STANU CYWILNEGO
 SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
 ZAŚWIADCZENIE ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA
 POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
 SKRÓCENIE MIESIĘCZNEGO TERMINU OCZEKIWANIA NA ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
 NADANIE MEDALU ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
 ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
 Wydział Oświaty, Kultury , Sportu i Zdrowia
 Rejestry publiczne
 Majątek publiczny
 Informacja o stanie mienia komunalnego
 2007 r.
 2006 r.
 2005 r.
 2004 r.
 2003 r.
 Majątek podmiotu
 Majątek jednostek podległych
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kożuchowie
 Gimnazjum Samorządowe w Kożuchowie
 Kożuchowski Ośrodek Kultury i Sportu Zamek
 Ośrodek Pomocy Społecznej
 Przedszkole Miejskie nr 1
 Przedszkole Publiczne nr 3
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kożuchowie
 Szkoła Podstawowa w Broniszowie
 Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym
 Szkoła Podstawowa w Stypułowie
 Dług publiczny
 Pomoc publiczna
 Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski
 Dziennik Ustaw
 Monitor Polski
 Elektroniczny Urząd
 Elektroniczny Urząd
 Wybory
 Wybory Parlamentarne 2011
 WYBORY PARLAMENTARNE 2011
 URZĘDOWE OGŁOSZENIA WYBORCZE
 UPRAWNIENIA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
 MĘŻOWIE ZAUFANIA
 Konsultacje społeczne
 Informacja o załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim przez osoby głuchonieme
Dostępne podkategorie:
 Aktualności
 Informacje
 Procedury
 Majątek publiczny
 Dziennik Ustaw oraz Monitor Polski
 Elektroniczny Urząd
 Wybory
 Konsultacje społeczne
 Informacja o załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim przez osoby głuchonieme


 Szukaj
więcej opcji
 Stan spraw
Wpisz numer sprawy:

Strona główna
Rejestr zmian
Redaktorzy biuletynu
Mapa serwisu
Przewodnik po BIP
www.bip.gov.pl
Copyright © 2009 Urząd Miejski w Kożuchowie
Request in 0.58 secs