.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna10,42%.77679
.Redakcja0,58%.4310
.Przetarg na zorganizowanie obozu terapeutycznego0,03%.201
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,69%.5167
.Organizacja Urzędu0,90%.6731
.Regulamin Organizacyjny0,80%.5969
.Dane0,89%.6667
.Komisje0,71%.5288
.Rada Gminy0,74%.5547
.Burmistrz0,72%.5375
.Informacje nieudostępnione0,10%.741
.Rejestry i ewidencje0,10%.765
.Oferty inwestycyjne0,84%.6266
.Sołectwa0,73%.5465
.Jednostki organizacyjne0,10%.718
.Statystyka0,03%.220
.Podatki i opłaty0,74%.5479
.Strategia rozwoju0,59%.4432
.Budżet0,79%.5863
.Przetarg na rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Łagów0,04%.294
.Statut0,65%.4846
.Pomoc0,28%.2052
.Dokumenty0,81%.6060
.Uchwały i zarządzenia0,07%.546
.Wzory dokumentów0,13%.1006
.Protokoły0,27%.2012
.Przetarg na rekultywację nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Łagów - Gmina Dąbie0,07%.529
.Sesje Rady0,08%.624
.Przetarg na sprzedaż lokali nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu działki nr 145/2 i częściach budynku oraz urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku Nabywcy0,04%.296
.Wzory dokumentów dotyczących ewidencji ludności0,09%.684
.Wyszukiwarka0,21%.1574
.Zagospodarowanie przestrzenne0,54%.4026
.UCHWAŁA Nr VIII/35/03 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 12 czerwca 2003r.0,08%.619
.Oświadczenia majątkowe0,05%.342
.Ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego na II piętrze w budynku mieszkalnym czterokondygnacyjnym przy ul. Leśnej 1b/6 w miejscowości Gronów0,06%.424
.UCHWAŁA NRX/50/03 RADY GMINY W DĄBIU z dnia 25 września 2003r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.0,03%.187
.UCHWAŁA NR X/50/03 RADY GMINY w DĄBIU z dnia 25 września 2003r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.0,05%.403
.UCHWAŁA Nr X/51/03 RADY GMINY W DĄBIU z dnia 25 września 2003r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję 2004-2007r.0,05%.406
.Rejestr zmian28,79%.214537
.UCHWAŁA Nr X / 53 / 03 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.0,03%.259
.UCHWAŁA NR IX / 42 / 03 Z DNIA 20 sierpnia 2003RADY GMINY W DĄBIU W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie dla obszaru obejmującego korytarz techniczny gazociąg0,04%.274
.Ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego na II piętrze w budynku mieszkalnym czterokondygnacyjnym przy ul. Leśnej 1b/6 w miejscowości Gronów0,02%.178
.UCHWAŁA NR 55/XI/2003 RADY GMINY DĄBIE z dnia 13 listopada 2003 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy0,04%.273
.Uchwały i zarządzenia0,02%.183
.Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Gronowie, Gmina Dąbie0,01%.66
.Wykonanie remontu budynku Szkoły Podstawowej w Gronowie, Gmina Dąbie0,01%.101
.UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA PRZETARGOWEGO0,06%.465
.UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA PRZTARGOWEGO0,01%.105
.ZAPROSZENIE0,05%.367
.Wykonanie naprawy mostu w miejscowości Połupin, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie0,03%.240
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego0,04%.321
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego0,01%.106
.PRZETARG NA DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ0,01%.68
.REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GRONOWIE0,05%.385
.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA0,05%.365
.Uchwała Nr XII/62/2003 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie dopłat do inseminacji bydła i trzody chlewnej.0,03%.237
.U c h w a ł a Nr XII/59/200 Rady Gminy w Dąbiu w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej i opłaty miejscowej oraz ustalenia wy0,04%.296
.UCHWAŁA Nr X/52/03 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 25 września 2003 w sprawie powierzenia Wójtowi ustalania cen i opłat0,05%.387
.Test0,01%.102
.UCHWAŁA Nr IX/45/03 RADY GMINY W DĄBIU z dnia 20 sierpnia 2003 w sprawie powołania zespołu do przedstawienia0,09%.646
.Naprawa awaryjna mostu w Połupinie0,08%.596
.UCHWAŁA NR X/50/03 RADY GMINY w DĄBIU z dnia 25 września 2003r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003r.0,05%.373
.UCHWAŁA Nr X/51/03 RADY GMINY W DĄBIU z dnia 25 września 2003r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników na kadencję 2004-2007r.0,05%.378
.Budżet Gminy na 2005r.0,05%.353
.OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu0,04%.310
.UCHWAŁA NR XXVII/119/2005 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 lutego 2005 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dąbie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych...0,03%.248
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,05%.338
.Przetargi aktualne0,02%.124
.UCHWAŁA Nr XXVII/122/05 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Wójta do zaciągnięcia zobowiązania0,07%.557
.UCHWAŁA Nr XXVII/120/2005 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie0,05%.337
.UCHWAŁA NR XXVIII /123/05 RADY GMINY DĄBIE z dnia 31 marca 2005r0,04%.282
.UCHWAŁA Nr XXVIII/124/05 Rady Gminy Dąbiez dnia 31 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym0,04%.286
.UCHWAŁA Nr XXX/126/05 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Dąbie w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-N0,02%.124
.Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół0,02%.129
.UCHWAŁA Nr XXX/126/05 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela gminy Dąbie w Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-N0,05%.360
.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „Wykonanie remontu w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej w Gronowie, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie”.0,04%.334
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego0,04%.289
.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z mapami do celów projektowych na budowę wodociągu w miejscowości Pław, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie”.0,05%.358
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „Wykonanie remontu w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej w Gronowie, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie”.0,05%.407
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonanie remontu w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej0,11%.855
.U C H W A Ł A NR XXXI/127/05 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie przeniesień wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami.0,04%.298
.UCHWAŁA NR XXXI/128/05 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie przeniesień wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami.0,05%.342
.UCHWAŁA NR XXXI/129/05 RADY GMINY DĄBIE z dnia 14 czerwca 2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.0,05%.343
.UCHWAŁA NRXXXI/130/05 RADY GMINY W DĄBIU z dnia 14 czerwca 2005r.0,07%.529
.UCHWAŁA Nr XXXI/131/05 RADY GMINY DĄBIE z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego0,06%.467
.Zawiadomienie o wyborze oferty przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z mapami do celów projektowych na budowę wodociągu w miejscowości Pław0,04%.277
.UCHWAŁA Nr XXXII/132/05 RADY GMINY DĄBIE z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „ Krosno Odrz.” w części dotyczącej Gminy Dąbie0,04%.322
.Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy0,05%.368
.Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie remontu w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej0,07%.507
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBIE w sprawie utworzenia obwodów głosowania0,04%.274
.OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBIE w sprawie utworzenia obwodów głosowania0,04%.274
.Wybory 20050,04%.264
.Informacja o naborze na pracownika socjalnego0,02%.124
.Zawiadomienie o XXXV Sesj Rady Gminy0,02%.112
.Statystyka1,91%.14231
.Wzory dokumentów związanych z warunkami zabudowy oraz wycinki drzew0,05%.380
.UCHWAŁA Nr XXXIV/139/2005 RADY GMINY w DĄBIU z dnia 5 października 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział Operacyjny w Zielonej Górze.0,03%.191
.UCHWAŁA Nr XXXIII/135/05 RADY GMINY DĄBIE z dnia 22 września 2005r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.0,02%.178
.UCHWAŁA Nr XXXIII/137/05 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 22 wrześniaw sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie0,02%.171
.UCHWAŁA Nr XXXIV / 141 / 05 RADY GMINY DĄBIE z dnia 5 października 2005 r. w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego0,02%.164
.UCHWAŁA NR XXXIV/142/05 RADY GMINY DĄBIE z dnia 5 października 2005r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu w Połupinie oddział w Gronowie0,04%.286
.UCHWAŁA Nr XXXIV/138/05 RADY GMINY W DĄBIU z dnia 5 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.0,02%.177
.UCHWAŁA NR XXXIV / 140 /05 RADY GMINy W D Ą B I U z dnia 5 października 2005r. w sprawie przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.0,02%.163
.UCHWAŁA Nr XXXIII/134/05 RADY GMINY DĄBIE z dnia 22 września 2005r. w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego0,02%.167
.U C H W A Ł A NR XXXIII/133/05 RADY GMINY W DĄBIU z dnia 22 września 2005r w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2005 rok o ponadplanowe dochody0,02%.170
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu0,05%.344
.U c h w a ł a Nr XXXVI / 154 /2005 Rady Gminy Dąbie z dnia15 grudnia 2005r. w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej i opłaty m0,04%.290
.Uchwała Nr XXXVI / 156 /2005 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie określenia opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso.0,03%.239
.Uchwała Nr XXXVI / 155 /2005 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 15 grudnia 2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.0,03%.240
.Uchwała Nr XXXVI / 155 /2005 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 15 grudnia 2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.0,01%.94
.UCHWAŁA NR XXXIV /147/ 2005 Rady Gminy Dąbie z dnia 5 października 2005 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w0,04%.269
.Uchwała Nr XXXVI / 155 /2005 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 15 grudnia 2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.0,03%.221
.Uchwała Nr XXXVI / 155 /2005 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 15 grudnia 2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.0,04%.265
.Uchwała Nr XXXVI/ 157 /2005 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Dąbie niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomoś0,03%.202
.UCHWAŁA NR XXXVII / 161 / 05 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przeniesień wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami.0,06%.449
.UCHWAŁA NR XXXVII/ 163 /05 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2005r. U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A N A 2006 R O K0,04%.274
.Uchwała Nr XXXVII / 159 / 2005 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2005r.0,03%.201
.UCHWAŁA Nr XXXVI/158/05 RADY GMINY W DĄBIU z dnia 15 grudnia 2005r.0,02%.180
.Uchwała Nr XXXVI/153/2005 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dąbie.0,03%.217
.UCHWAŁA NR XXXVI/152/2005 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania0,05%.348
.UCHWAŁA NR XXXV/151/05 RADY GMINY DĄBIE z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.0,06%.417
.UCHWAŁA NR XXXV/150/05 RADY GMINY W DĄBIU z dnia 24 listopada 2005r.0,05%.367
.UCHWAŁA NR XXXVII/ 160 /05 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2005 rok o ponadplanowe dochody.0,04%.293
.UCHWAŁA NR XXXV/148/ 2005 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 listopada 2005 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w koś0,07%.519
.U c h w a ł a Nr XXXVI / 154 /2005 Rady Gminy Dąbie z dnia15 grudnia 2005r. w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, opłaty administracyjnej i opłaty m0,03%.240
.UCHWAŁA NR XXXVII/ 162 /05 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie określenia wydatków budżetu gminy, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.0,05%.359
.Uchwała Nr XXXVI / 156 /2005 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie określenia opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso.0,02%.177
.Uchwała Nr XXXVI / 155 /2005 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 15 grudnia 2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy.0,03%.207
.Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych do 3 lat.0,08%.564
.Budżet na 2006 rok0,03%.218
.Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlową-sprzedaż artykułów spożywczych,położonego w miejscowości Stary Zagór nr 18.0,43%.3196
.Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie praktyki lekarza rodzinnego,położonego w miejscowości Kosierz nr 50,45%.3365
.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „Wykonanie prac geologicznych na wykonanie ujęcia wody z utworów czwartorzędowych dla wsi Szczawno i Ciemnice na dz. 293/5 obręb Szczawno, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie&0,43%.3215
.UCHWAŁA Nr XXXVIII/164/06 Rady Gminy Dąbie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami0,03%.187
.UCHWAŁA Nr XXXVIII/165/06 RADY GMINY DĄBIE z dnia 23 lutego 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.0,03%.241
.WYKAZ NR 1/06 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DĄBIE, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.0,04%.301
.WÓJT GMINY W DĄBIU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie niedoboru budżetowego w 2006 roku na kwotę 1.150.804,00zł. dla Gminy Dąbie woj. Lubuskie̶0,06%.418
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Gmina Dąbie informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: “Wykonanie prac geologicznych na wykonanie ujęcia wody z utwo0,42%.3133
.Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy Dąbie.0,03%.205
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,04%.333
.WÓJT GMINY W DĄBIU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA “Wykonanie I etapu budowy boiska sportowego przy Gimnazjum0,05%.395
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania0,04%.295
.Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Gminy Dąbie0,01%.44
.UCHWAŁA Nr XXXIX/168/06 RADY GMINY DĄBIE z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie zwiększenia budżetu gminy na 2006 rok w związku z otrzymaną dotacją celową z Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz0,04%.316
.UCHWAŁA Nr XL/169/06 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nadania numeru0,02%.162
.UCHWAŁA NR XXXIX/167/06 Rady Gminy Dąbie z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gronów gmina Dąbie0,04%.330
.UCHWAŁA Nr XXXIX/166/06 Rady Gminy Dąbie z dnia 6 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez G0,03%.188
.Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Dąbie0,01%.49
.UCHWAŁA NR XLI/170/06 RADY GMINY DĄBIE z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Dąbie.0,02%.150
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy.0,10%.781
.Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dąbie za 2005r.0,03%.202
.Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Gminy Dąbie0,01%.102
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlową-sprzedaż artykułów spożywczych,położonego w miejscowości Stary Zagór nr 180,05%.374
.Zawiadomienieo podjęciu przez Radę Gminy Dąbie uchwały Nr XLIII/178/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy0,02%.127
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2006r.0,03%.220
.U C H W A Ł A Nr XLIII/172/06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,02%.175
.UCHWAŁA Nr XLIII/175/06 Rady Gminy w Dąbiu z dnia 22 czerwca 2006r0,02%.126
.U C H W A Ł A Nr XLIII/173/06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie przeniesień wydatków między działami i paragrafami.0,02%.144
.UCHWAŁA Nr XLIII/180/06 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z Urzędem Lieberose/Oberspreewald.0,01%.110
.UCHWAŁA NR XLIII/176/06 RADY GMINY DĄBIE z dnia 22 czerwca 2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.0,02%.130
.U C H W A Ł A Nr XLIII/174/06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego0,02%.144
.UCHWAŁA Nr XLIII/177/06 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego.0,02%.121
.U C H W A Ł A Nr XLIII/178/06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla budowy obwodnicy0,02%.175
.Uchwała Nr XLIII/179/06 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu i nadania jej statutu.0,02%.115
.U C H W A Ł A Nr XLIII/181/06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie programu współpracy Gminy Dąbie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi d0,02%.136
. Obwieszczenie0,01%.82
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie ujęcia wody dla wsi Szczawno - Ciemnice w Gminie Dąbie woj. Lubuskie0,07%.530
.Konkurs ofert na stanowisko głównego księgowego0,03%.194
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku0,08%.563
.Zawiadomienie (Ogłoszenie)o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na ujęcie wody dla wsi Szczawno - Ciemnice0,02%.182
.WYKAZ NR 2/06 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DĄBIE, PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY.0,01%.77
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY0,03%.234
.Zapraszenie do złożenia ofert na “Wykonanie remontu budynków mieszkalnych w miejscowości Trzebule 41 i Kosierz 5, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie”.0,03%.246
.WÓJT GMINY DĄBIE zaprasza do złożenia ofert na Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obejście Kosierza, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie.0,05%.378
.ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. Zaproszenia na: “Wykonanie remontu budynków mieszkalnych w miejscowości Trzebule 41 i Kosierz 5, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie0,02%.152
.ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot.wykonania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obejści0,02%.165
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych ,stanowiących własność Gminy,0,05%.391
.Wzory dokumentów do pobrania0,03%.248
.Ogłoszenie w sprawie terminów dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbiu0,03%.237
.Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbiu0,04%.292
.OBWIESZCZENIE w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych0,03%.228
.Ogłoszenie o publicznym losowaniu członków do Obwodowych Komisji Wyborczych0,03%.245
.Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbiu z dnia 19 października 2006 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,04%.324
.Zawiadomienie o XLV Sesji Rady Gminy Dąbie.0,01%.51
.Zawiadomienie o wyborze oferty0,02%.166
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY0,02%.178
.Wykonanie II etapu oświetlenia na ul. Zacisze w Dąbiu, oraz wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowościach: Ciemnice Brzeźnica i Stary Zagór w Gminie Dąbie woj. Lubuskie0,02%.178
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie II etapu oświetlenia na ul. Zacisze w Dąbiu, oraz wykonanie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowościach: Ciemnice Brzeźnica i Stary Zagór w Gminie Dąbie0,04%.278
.Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy Dąbie0,01%.64
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Brzeźnica, Stary Zagór, Ciemnice, Dąbie (II etap) przy ulicy Zacisze w Gminie Dąbie woj. Lubuskie.0,02%.144
.Zawiadomienie o III Sesji Rady Gminy0,01%.38
.Zawiadomienie o IV Sesji Rady Gminy0,01%.96
.U C H W A Ł A NR XLIV/183/06 R A D Y G M I N Y W D Ą B I U z dnia 14 września 2006r. w sprawie przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.0,01%.81
.UCHWAŁA Nr I / 1 / 06 RADY GMINY DĄBIE z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy0,02%.115
.UCHWAŁA NR II / 5 / 06 Rady Gminy Dąbie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy0,02%.151
.UCHWAŁA Nr XLV/192/2006 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2006 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w k0,01%.104
.UCHWAŁA NR II / 3 / 06 Rady Gminy Dąbie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej0,02%.122
.UCHWAŁA Nr I / 2 / 06 RADY GMINY DĄBIE z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy0,02%.123
.UCHWAŁA Nr XLV/191/2006 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2006 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w k0,01%.101
.UCHWAŁA NR II / 4 / 06 Rady Gminy Dąbie z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Komisji Stałych oraz określenia przedmiotu ich działania.0,02%.153
.UCHWAŁA Nr XLV/193/06 Rady Gminy Dąbie z dnia 26 października 2006 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez0,01%.109
.U C H W A Ł A NR XLV/190/06 R A D Y G M I N Y W D Ą B I U z dnia 26 października 2006r. w sprawie przeniesień wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami.0,01%.105
.UCHWAŁA NR III/ 10 / 06 RADY GMINY DĄBIE z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.0,02%.182
.U C H W A Ł A Nr XLIV/182/06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 14 września 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,01%.84
. UCHWAŁA Nr XLIV/185/06 Rady Gminy Dąbie z dnia 14 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbie0,02%.165
.UCHWAŁA NR XLIV/186/06 Rady Gminy Dąbie z dnia 14 września 2006 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościel0,01%.107
.UCHWAŁA NR XLIV/187/06 Rady Gminy Dąbie z dnia 14 września 2006 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w koście0,01%.106
.UCHWAŁA Nr XLIV /188/2006 Rady Gminy Dąbie z dnia 14 września 2006 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w ko0,01%.104
.Uchwała Nr IV / 12 / 2006 Rady Gminy Dąbie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dąbie0,03%.194
.U C H W A Ł A Nr III / 9 /06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 21 grudnia 2006r.0,02%.165
.U C H W A Ł A NR III / 8 /06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 21 grudnia 2006r.0,02%.167
.U C H W A Ł A Nr III/7/06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.0,02%.138
.U C H W A Ł A Nr II / 6 / 06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.0,02%.134
.U C H W A Ł A NR XLIV/184/ 06 R A D Y G M I N Y D Ą B I E z dnia 14 września 2006r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.0,01%.78
.UCHWAŁA NR III / 11 / 06 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy.0,02%.168
.Zawiadomienie o V Sesji Rady Gminy Dąbie0,01%.66
.Z A P R O S Z E N I E do udziału w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą: „ DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH „0,03%.215
.Konkurs ofert na stanowisko ds. obsługi i pozyskiwania funduszy strukturalnych w Urzędzie Gminy w Dąbiu0,02%.147
.Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy0,01%.69
.Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na paliwo 20070,02%.170
.OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu0,03%.222
.WYKAZ NR 1/07 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY D Ą B I E ,PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY0,06%.457
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w miejscowości: Pław Połupin i Szczawno przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.0,06%.416
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Szczawno przeznaczonej do najmu na czas nieokreślony0,04%.333
.Uchwała V / 15 / 07 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2007r.0,02%.133
.UCHWAŁA Nr VI/19/07 RADY GMINY DĄBIE z dnia 15 lutego 2007. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbie na rok 20070,02%.159
.UCHWAŁA Nr VI/19/07 RADY GMINY DĄBIE z dnia 15 lutego 2007. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbie na rok 20070,33%.2425
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE na stanowisko ds obsługi i pozyskiwania funduszy strukturalnych0,09%.661
.Uchwała Nr VI/ 18 /07 Rady Gminy Dąbie z dnia 15 lutego 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dl0,02%.134
.UCHWAŁA Nr. V/ 14 /07 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbie na rok 2007.0,02%.132
.Uchwała Nr V / 13 / 2007 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Dąbie0,02%.141
.UCHWAŁA NR V / 16 / 07 Rady Gminy Dąbie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połupin gmina Dąbie0,02%.138
.Uchwała Nr VI/ 17 /07 Rady Gminy Dąbiez dnia 15 lutego 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punkt dla0,02%.153
.OGŁOSZENIE o konkursie ofert na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Dąbie0,07%.547
.Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Dąbie z dnia 12 marca 2007 r.0,06%.484
.Zawiadomienie o VII Sesji Rady Gminy Dąbie0,04%.266
.Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w urzędzie gminy Dąbie (stanowisko ds obsługi i pozyskiwania fynduszy strukturalnych0,06%.459
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonania rekultywacji nieczynnego wysypiska odpadów stałych komunalnych na działce nr 253/1 w m. Szczawno gm. Dąbie, woj lubuskie.0,03%.191
.OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DĄBIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE0,02%.184
.Uchwały podjęte na VII Sesji Rady Gminy Dąbie dnia 22 marca 2007 roku0,03%.197
.PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DABIE Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007.0,03%.198
.Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci na dz.nr 169/4 w obrębie m.Nowy Zagór.0,03%.212
.Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy Dąbie0,02%.161
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DS INWESTYCJI0,03%.240
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodociągu w miejscowści Pław, gmina Dąbie0,03%.228
.Zawiadomienie o wyborze oferty na Wykonania rekultywacji nieczynnego wysypiska odpadów stałych komunalnych na działce nr 253/1 w m. Szczawno0,02%.143
.Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu boiska sportowego wielofunkcyjnego na dz.nr 52/5 w obrębie m.Gola.0,02%.142
.Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu boiska sportowego wielofunkcyjnego na dz.nr 97/5 w obrębie m.Ciemnice.0,02%.145
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/05/04-1053108 na Wykonania rekultywacji nieczynnego wysypiska odpadów stałych komunalnych na działce nr 253/1 w m. Szczawno gm. Dąbie, woj lubuskie.0,02%.114
.Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych gminy Dąbie.0,02%.156
.Rejestr Zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy Dąbie0,61%.4543
.Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko ds obsługi sekretariatu0,03%.205
.Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych gminy Dąbie.0,02%.130
.Uchwały podjęte na VIII Sesji Rady Gminy Dąbie dnia 19 kwietnia 2007 roku0,02%.154
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA DREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GRONOWIE, KOSIERZU I SZCZAWNIE z dnia 15 maja 2007r.0,04%.280
.Zawiadomienie o IX Sesji Rady Gminy Dąbie0,02%.147
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę sieci Wodociągowej w miejscowości Pław0,02%.143
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne n astanowisko ds obsługi sekretariatu0,03%.227
.PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU kandydatów na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Dąbie ds obsługi sekretariatu0,03%.210
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds obsługi sekretariatu w urzedzie Gminy Dąbie0,04%.293
.INFORMACJA O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ 12 czerwca 2007r. przed wydaniem decyzji o przebudowie stacji bazowej sieci ERA w Pławiu dz. nr 86/70,02%.122
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA0,02%.135
.UCHWAŁA NR IX/36 /07 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2oo7 r. w sprawie0,02%.125
.UCHWAŁA NR IX/37 /07 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2oo7 r. w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.0,01%.99
.UCHWAŁA NR IX/38 /07 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2oo7 r. w sprawie0,01%.105
.UCHWAŁA NR IX/39 /07 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2oo7 r. w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.0,01%.104
.UCHWAŁA NR IX/40 /07 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2oo7 r. w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.0,01%.96
.UCHWAŁA NR IX/41 /07 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2oo7 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.0,01%.95
.UCHWAŁA NR IX/42/07 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2oo7 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.0,01%.110
.UCHWAŁA NR IX/43 /07 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2oo7 r. w sprawie przeniesień wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami.0,01%.99
.UCHWAŁA NR IX/44 /07 Rady Gminy Dąbie z dnia 31 maja 2oo7 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łagów Gmina Dąbie0,01%.107
.Konkurs na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POŁUPINIE0,03%.252
.Obwieszczenie sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Kosierz.0,02%.117
.OBWIESZCZENIE O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosierz0,02%.152
.Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych do 3 lat0,02%.156
.I przetarg ustny ograniczony do najmu nieruchomości, położonej w miejscowości Szczawno na czas nieokreślony dla mieszkańców miejscowości Szczawno0,04%.322
.Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy dnia 5 lipca 2007 r.0,02%.127
.Obwiesczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 26.06.2007 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA0,02%.127
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie stacji ba0,02%.126
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie stac0,02%.125
.Oświadczenia majątkowe za 2006 rok0,68%.5036
.Uchwała Nr X/45/07 w sprawie uchwalenia regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie.odt0,02%.177
.Uchwała Nr X/46/07 w sprawie przyjęcia „ Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dąbie na lata 2007 – 20110,03%.199
.Uchwała Nr X/47/07 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu0,03%.194
.WYKAZ NR 2/07 NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY D Ą B I E , PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻ0,07%.551
.OBWIESZCZENIE o rozprawie otwartej dla społeczeństwa dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej0,02%.153
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa stolarni w Dąbiu.0,02%.170
.ZAWIADOMIENIE o XI Sesji RAdy Gminy Dąbie, dnia 31 sierpnia 20070,02%.139
.Wkaz Nr 3 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,04%.285
.Zawiadomienie o XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Dąbie, zwołanej na wniosek Wójta Gminy Dąbie0,02%.171
.Zawiadomienieo XIII Sesji Rady Gminy0,02%.118
.Obwieszczenie o obwodach do głosowania0,02%.142
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na dz.nr 679/3 w obrębie m.Szczawno.0,02%.178
.Zarządzenie Wójta Gminy Dąbie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych0,04%.273
.Prace nad budżetem na 2008 rok.0,03%.195
.OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - odbudowa i rekonstrukcja Kanału Zimna Woda.0,02%.163
.OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego odbudowa i rekonstrukcja Kanał Zimna Woda0,02%.165
.OBWIESZCZENIE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI budynki pokoszarowe w Szczawnie0,02%.175
.XIII 49 07 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r0,01%.107
.Jak otworzyć?0,69%.5118
.XIII 55 07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok0,01%.101
.XIII 50 07 w sprawie współdziałania na rzecz budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej od m.Połupin do m.Zielona Góra0,02%.112
.XIII 51 07 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie Gmina Dąbie0,01%.105
.XIII 54 07 w sprawie przeniesień wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami0,01%.98
.XIII 52 07 w sprawie zakupu autobusu do przewozów uczniów z terenu Gminy Dąbie dofinansowanego ze środków PFRON0,01%.90
.XIII 53 07 w sprawie przeniesień wydatków między działami , rozdziałami i paragrafami0,02%.116
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na stanowisko kierownika referatu oświaty w Urzędzie Gminy Dąbie0,02%.182
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na stanowisko kierownika Referatu Organizacyjno - Prawnego w Urzędzie Gminy Dąbie0,02%.177
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT na stanowisko kierownika Referatu Rozwoju Gminy i Ohcrony Środowiska w Urzędzie Gminy Dąbie0,03%.193
.Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych dla najemców garaży w miejscowości połupin0,02%.168
.Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Połupin0,03%.225
.Zawiadomienie o wyniku postępowania (dotyczy zapytania o cenę)0,02%.131
.Test0,00%.2
.Zaproszenie na XIV Sesję Rady Gminy Dąbie dnia 30 października 20070,01%.110
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE w konkursie na stanowisko Kierownika Referatu Oświaty0,02%.173
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE w konkursie na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjno - Prawnego0,03%.188
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE w konkursie na stanowisko Kierownika Referatu Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska0,03%.215
. XIV 56 07 zmieniająca uchwałę nr XIII/55/07 Rady Gminy Dąbie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.0,01%.72
.XIV 57 07 w sprawie przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2007 r.0,01%.97
.XIV 58 07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Dąbie0,01%.109
.XIV 59 07 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Między Odrą, a Bobrem"0,01%.101
.Protokoły z Sesji 20050,04%.311
.Protokoły z Sesji 20030,04%.333
.Protokoły z Sesji 20060,04%.311
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa ujęcia wody i hydroforni w Szczawnie0,02%.165
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Dąbie0,03%.207
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Kierownika ReferatuOrganizacyjno - Prawnego w Urzędzie Gminy Dąbie0,03%.221
.Obiweszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odbudowy i rekonstrukcji Kanału Zimna Woda0,02%.163
.W N I O S E K o udzielenie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości / na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych*0,01%.108
.Zawiadomienie o XV sesji0,00%.1
.Zawiadomienie o XV sesji dnia 22.11.2007 r.0,01%.111
.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ nieruchomości stanbowiących własność Gminy0,07%.493
.Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy0,09%.634
.XV 60 07 w sprawie przeniesień wydatków miedzy paragrafami w budżecie gminy na 2007 rok0,02%.133
.XV 61 07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy0,05%.351
.XV 62 07 w sprawie wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej oraz ustalenia wynagrodzenia za pobór opłaty miejscowej0,06%.435
.XV 63 07 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Dąbie0,01%.103
.XV 64 07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę i opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Dąbie0,05%.344
.XV 65 07 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Dąbie Nr X/45/07 z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie0,01%.99
.XV 67 07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2008 rok0,02%.124
.Xv 66 07 w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych0,02%.112
.27 wrzesień 2007 XIII Sesja Rady Gminy Dąbie0,00%.13
.7 wrzesień 2007 XII Sesja Rady Gminy Dąbie0,00%.22
.22 listopada 2007 XV sesja Rady Gminy Dąbie0,00%.26
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO z dnia 30 listopada 20070,06%.450
.Zawiadomienie o XVI sesji dnia 20 grudnia 2007 r.0,02%.128
.Konkurs na stanowisko głównego księgowego0,02%.169
.31 sierpnia 2007 XI Sesja Rady Gmin y0,01%.46
.KONKURS OFERT na stanowisko ds. rozliczeń i płac oświatowych0,03%.225
.KONKURS OFERT na stanowisko ds. promocji gminy i funduszy pomocowych0,03%.193
.Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Kanał Zimna Woda0,02%.177
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dowóz dzieci i mlodzieży do szkół na terenie Gminy Dąbie0,05%.364
.XVI 68 07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.0,02%.117
.XVI 69 07 w sprawie określenia wydatków budżetu gminy, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.0,01%.99
.XVI 70 07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.0,02%.134
.XVI 73 07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dabie na 2008 rok0,02%.163
.XVI 74 07 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy0,02%.159
.XVI 72 07 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.0,02%.138
.XVI 71 07 uchylajaca Uchwałę Rady Gminy Dąbie nr IX/40/07 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dabie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu0,01%.107
.Informacja o punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego0,03%.250
.Przetarg na dowóz dzieci i młodzieży do Szkół0,04%.324
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania0,02%.130
.Zawiadomienie o wyniku przetargu nieograniczonego na Dowóz dzieci i młodziezy do Szkół w gm. Dąbie0,02%.144
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE w konkursie na stanowisko ds. promocji gminy i funduszy pomocowych0,04%.282
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds promocji gminy i funduszy pomocowych0,03%.221
.LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYM0,03%.218
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds rozliczeń i płac oswiatowych0,03%.223
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko głównego księgowego Biblioteki0,03%.239
.Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pzarządowymi na 2008 rok.0,02%.159
.Ogłoszenie o przetargu na dostawę autobusu przeznaczonego do pzrewozu uczniów niepełnosprawnych0,02%.178
.KONKURS OFERT na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej0,04%.269
.Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administarcyjnego w zakresie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "Odbudowa i rekonstrukcja Kanału Leniwego w0,01%.108
.Protokoły z Sesji 20080,07%.492
.Zawiadomienie o wyniku przetargu na dostawę autobusu0,04%.282
.Ogłoszenie przetargu na projekt wodociągu Szczawno-Ciemnice0,05%.372
.Siwz na projekt wodociągu Szczawno - Ciemnice0,05%.358
.Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Gminy dnia 14 lutego 2008r.0,02%.132
.Wyjaśnienia SIWZ przetargu na Projekt wodociągu Szczawno-Ciemnice 4.02.20080,03%.188
.PLEBISCYT NA OSOBOWOŚĆ GMINY DĄBIE0,03%.197
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie i rekonstrukcji Kanału L0,01%.88
.Wynik przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wod. Szczawno-Ciemnice2008.02.120,02%.156
.XVII 76 08 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie Gmina Dąbie0,01%.94
.XVII 77 08 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pław Gmina Dąbie0,01%.101
.XVII 78 08 w sprawie przyjęcia /Programu wspólpracy Gminy Dąbie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008/0,01%.91
.XVII 75 08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbie na rok 20080,01%.111
.XVII 80 08 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dąbie0,01%.110
.XVII 79 08 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "GRONÓW"0,01%.97
.Ogłoszenie na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Połupin0,05%.381
.Ogłoszenie o sprzedaży działki w miejscowości Połupin0,07%.508
.OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2008 w zakresie (...)0,04%.332
.WYBORY SAMORZĄDOWE 20060,02%.114
.Kmisja Mienia Komunalnego i Finansów oraz Spraw Samorządowych0,26%.1966
.Komisja Gospodarki i Rozwoju0,26%.1939
.Komisja Infrastruktury Społecznej0,26%.1912
.Komisja Rewizyjna0,26%.1948
.Zawiadomienie o XVIII SEsji Rady Gminy Dąbie dnia 18 marca 2008 r.0,01%.95
.OGŁOSZENIE o konkursie na stanowiska dyrektorów0,03%.257
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU stanowisko: opiekun świetlicy środowiskowej w Starym Zagórze0,04%.272
.OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAN PUBLICZNYCH GMINY DĄBIE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE.0,03%.213
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odbudowy i rekonstrukcji Kanału Leniwego0,02%.155
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel na d0,02%.186
.XVIII 81 08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok0,03%.247
.XVIII 83 08 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego0,03%.244
.Ogłoszenie wykonania dokumentacji projektowej wodociągu Szczawno-Ciemnice0,05%.356
.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_wodociąg Szczawno-Ciemnice0,04%.323
.XVIII 81 08 w sprawie podjęcia zadaniainwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Szczawno i Ciemnice"0,02%.180
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kosierz, gm. Dąbie, powiat Krosno Odrzańskie, województwo Lubuskie0,05%.396
.Obiweszcze dotyczące danyc o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowyc uwarunkowaniac zgody na realizację przedsięwzięcia "Kanał Leniwy"0,03%.215
.Test0,02%.147
.Wynik powtórzonego przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej Szczawno-Ciemnice0,04%.288
.Budżet0,04%.287
.Informacja o wyniku przetargu0,02%.173
.Wyjaśnienia do SIWZ Przetargu na budowę wodociągu w Kosierzu gm.Dąbie0,03%.201
.Wyjaśnienia do SIWZ Przetargu na budowę wodociągu w Kosierzu gm.Dąbie0,00%.2
.Obiweszczenie o wszczęciu postępowania admisnistracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy kontenerowej na dz.nr 25 w obrębie m.Gola0,01%.94
.Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy dnia 24 kwietnia 2008 r.0,02%.148
.Nabór do Przedszkola!!!0,02%.127
.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu0,02%.164
.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego0,02%.163
.Zawiadomienie o wyniku przetargu na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kosierzu Gmina Dąbie0,02%.159
.Wyjaśnienia do SIWZ Przetargu na udzielenie i obsługa kredytu0,00%.1
.Wyjaśnienia do SIWZ Przetargu na udzielenie i obsługa kredytu_28.04.20080,02%.175
.XIX 84 08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.0,02%.116
.XIX 85 08 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Ocieplenie budynku Gimnazjum Publicznego w Dąbiu" przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska0,00%.1
.XIX 85 08 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego0,03%.222
.XIX 88 08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2007 r.0,02%.114
.XIX 87 08 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości0,02%.117
.XIX 86 08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników gospodarczych i obsługi szkół i przedszkola0,02%.138
.Obwieszczenie o mozliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy kontenerowej na dz.nr 25 w Gol0,02%.151
.Zawiadomienie o wyniku przetargu na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbie w 2008r.0,03%.219
.Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowego na dz.nr 39/7, 39/5, 39/3 w o0,02%.165
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi (ul.Polna) na dz.nr 110/6 i 186/5 w m.Gronów0,03%.260
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej na dz.nr 83/0,01%.74
.Konkurs na stanowisko głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu0,02%.146
.Sp Kosierz - ogłoszenie o konkursie na dyrektora0,02%.114
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu boiska sportowego wielofunkcyjnego na dz.nr 45 w m.Lubiat0,01%.103
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kompleksu sportowego na dz.nr 39/7, 39/50,01%.79
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie drogi (ul.Polna) wraz z wykonaniem0,02%.122
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.96
.Zawiadomienie o XX Sesji Rady Gminy0,02%.150
.Konkurs ofert na stanowisko ds. księgowości oświatowej0,00%.12
.Protokół z zebrania wiejskiego wsi Łagów0,02%.136
.Konkurs ofert na stanowisko księgowej0,00%.18
.Konkurs ofert na stanowisko ds.księgowości oświatowej0,02%.176
.Konkurs na stanowisko głównego księgowego OPS0,02%.148
.Obiweszczenie w sprawie możliwości zapozannia się z aktami sprawy dotyczącej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odbusowie i rekonstruk0,01%.71
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustaelnia loaklziacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na świe0,01%.77
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi (ul.Polna) w Gronowie0,01%.73
.XX 89 08 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele0,01%.82
.XX 93 08 w sprawie uchwalenia Planu Odnoy Miejscowości Połupin na lata 2008-20150,04%.275
.XX 91 08 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbie na lata 2008-20150,02%.130
.XX 100 08 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy0,02%.120
.XX 99 08 w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy0,02%.124
.XX 98 08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta0,02%.130
.XX 97 08 w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego budowy kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum w Dąbiu w ramach programu Moje boisko - Orlik 20120,02%.133
.XX 96 08 w sprawie oddalenia skargi na działalność Wójta Gminy0,01%.109
.XX 95 08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.0,01%.105
.XX 94 08 w sprawie obowiązkowego tygodniowego wymiaru oraz zasad zwalniania z realizacji godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze0,01%.105
.XX 92 08 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy MIejscowości Nowy Zagór na lata 2008-20150,01%.104
.XX 90 08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2008-20150,01%.71
.Test0,00%.2
.Oświdczenia majątkowe za 2007 rok0,56%.4167
.Lista kandydatów speniających wymagania formalne w konkursie ofert na stanowisko ds. księgowości oświatowej0,03%.255
.INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. księgowości oświatowej0,09%.639
.Obiweszczenei o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,02%.164
.Złożenie wniosku0,54%.4000
.Budowa kompleksu sportowego w ramach ogólnopolskiego programu ministerialnego pn. Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) w Dąbiu, pow. Krosno Odrz.woj. lubuskie0,03%.253
.Ogłoszenie o konkursie na stanowiska dyrektorów SP w Kosierzu i Gimnazjujm w Dąbiu0,03%.187
.Próba0,00%.1
.Konkurs na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej0,03%.199
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości oświatowej0,04%.326
.Wyjasnienia do SIWZ Przetargu na Budowę kompleksu sportowewgo-Orlik 2012 w Dąbiu pow. Krosno Odrz. woj. lubuskie0,02%.171
.Konkurs na stanowisko głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej0,02%.148
.Wyjasnienia do SIWZ Przetargu na Budowę kompleksu sportowewgo-Orlik 2012 w Dąbiu pow. Krosno Odrz. woj. lubuskie-20,02%.171
.TEST0,00%.1
.Dofinansowanie kosztów nauki niepełnosprawnego ucznia0,02%.124
.Szkolenie dla przedsiębiorców0,01%.102
.Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Gminy dnia 28 sierpnia 2008 r.0,01%.105
.Konkurs na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej w Szczawnie0,02%.123
.Konkurs na opiekuna świetlicy środowiskowej w Gronowie0,03%.201
.XXI 101 08 w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rekultywacja terenu zdegradowanego przez wysyp śmieci w miejscowości Połupin"0,01%.87
.XXI 110 08 w sprawie zastosowania bonifikaty, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności0,02%.118
.XXI 102 08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok0,01%.78
.XXI 103 08 w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej0,01%.73
.XXI 105 08 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele0,01%.100
.XXI 107 08 w sprawie zastosowania bonifikaty, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności0,02%.115
.XXI 111 08 w sprawie zastosowania bonifikaty, w związku z kupnem lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonego w miejscowości Trzebule0,01%.97
.XXI 106 08 w sprawie zastosowania bonifikaty, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności0,01%.84
.XXI 112 08 w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie z dnia 12 czerwca 2003 r.0,01%.104
.XXI 109 08 w sprawie zastosowania bonifikaty, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności0,01%.97
.XXI 104 08 w sprawie przystapienia do realizacji projektu Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu0,01%.92
.XXI 108 08 w sprawie zastosowania bonifikaty, w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności0,01%.105
.Zawaiadomienie o wyniku postępowania - Orlik 20120,02%.142
.Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kompleksu sportowego - pn. Moje boisko Orlik 2012-II Etap0,04%.293
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego0,01%.98
.Zarządzenie wójta Gminy Dąbie w sprawie postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody...0,02%.136
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego0,02%.170
.Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy0,02%.141
.Ogłoszenie o zamówieniu na Rekultywację terenu zdegradowanego przez wysyp śmieci w m.Połupin, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie0,03%.218
.XXII 113 08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.0,02%.146
.XXII 114 08 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.0,01%.98
.XXII 116 08 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wypłaty diet i kosztów podróży sołtysom0,02%.182
.XXII 117 08 w sprawie w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi0,03%.189
.XXII 115 08 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków0,01%.106
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Orlik 2012- II Etap0,02%.114
.Wyjaśnienia do SIWZ przetargu na Rekultywację terenu w m.Połupin, Gmina Dąbie, woj. Lubuskie0,04%.304
.Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kompleksu sportowego pn. Moje boisko Orlik 2012-II Etap-powtórzenie0,05%.392
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rekultywacja terenu w m. Połupin0,02%.167
.Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania adminsitarcyjnego dotyczącego wydania inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji uzdatniania wody w Szczawnie oraz sieci wodociągowej w Sz0,02%.136
.Ogłoszenie o zamówieniu na rekultywację terenu zdegradowanego przez wysyp śmieci w miejscowości Połupin, Gmina Dąbie, woj. lubuskie0,11%.843
.Wyjaśnienia SIWZ przetargu na rekultywację terenu w m. Połupin, Gmina Dąbie,woj.lubuskie0,04%.331
.Konkurs na stanowisko głównego księgowego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Dąbiu0,03%.219
.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Orlik2012 - II Etap0,02%.177
.Obiweszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,02%.161
.Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok0,02%.143
.Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy0,02%.155
.XXIII 118 08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.0,02%.144
.XXIII 123 08 w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Dąbie, w których pobiera się opłatę miejscową, ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasentów0,02%.157
.XXIII 119 08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy0,03%.234
.XXIII 125 08 w sprawie podjęcia zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi (działka 186/5) wraz z placem manewrowym dla autobusu szkolnego i odwodnieniem w miejscowości Gronów"0,02%.139
.XXIII 124 08 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę i opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Dąbie0,02%.172
.XXIII 120 08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości0,02%.167
.XXIII 122 08 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych0,02%.142
.XXIII 121 08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy0,02%.147
.Obiweszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego0,02%.160
.XXIV 126 08 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej0,03%.218
.Zawiadomoienie o wyniku postępowania - Orlik 2012 - II Etap0,03%.243
.Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy dnia 4 grudnia 2008 r.0,03%.214
.Publicznie dostępny wykaz dotyczący wniosku o wydanie decyzji środowiskowej0,02%.168
.Konkurs na stanowisko głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu0,02%.181
.XXV 127 08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok0,02%.134
.XXV 129 08 w sprawie przystąpienia Gminy Dąbie do projektu "Hurra - Idę do przedszkola"0,01%.103
.XXV 134 08 w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w r0,02%.114
.XXV 135 08 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu0,01%.105
.XXV 133 08 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli0,02%.122
.XXV 132 08 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Dabie0,02%.138
.XXV 131 w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym0,02%.113
.XXV 130 08 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Dabie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009"0,01%.102
.XXV 128 08 w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie "Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Dąbiu" przy udziale środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjneg0,01%.105
.Konkurs na stanowisko głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej0,02%.175
.XXVI 139 08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Dąbie na lata 2008 - 20150,01%.90
.XXVI 140 08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2009 rok0,02%.129
.XXVI 138 08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 20090,01%.107
.XXVI 137 08 w sprawie określenia wydatków budżetu Gminy, które w 2008 r. nie wygasają wraz z upływem roku budzetowego0,01%.105
.XXVI 136 08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.0,01%.99
.Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,01%.56
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.108
.Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy0,04%.285
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.95
.Obwieszczenie o umorzeniu postępowania0,02%.117
.Zawiadomienie o umorzeniu postępowania0,02%.131
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu0,02%.127
.Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko głównej księgowej OPS-u0,04%.265
.Obiweszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.85
.Obwieszczeni w sprawie umorzenia postępowania0,01%.101
.Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego OPS0,03%.248
.Obiweszczeni o wyadniu decyzji o ustaelniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.87
.Ogłoszenie na realizację zadań publicznych0,01%.94
.Przebudowa drogi w Gronowie, Gmina Dąbie, woj. lubuskie0,05%.343
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.103
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko0,07%.540
.Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Gminy0,01%.104
.XXVII 141 09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbie na rok 20090,02%.116
.XXVII 142 09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok0,01%.79
.XXVII 146 09 zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Dąbie Nr XXXVI/152/2005 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dabie na lata 2006-0,02%.152
.XXVII 145 09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zabór na realizację zadania dotyczącego sfinansowania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Między Odrą a Bobrem"0,01%.92
.XXVII 144 09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Dabie z dnia 12 czerwca 2003 r.0,01%.107
.XXVII 143 09 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej0,01%.98
.Obiweszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy0,01%.91
.Obwieszczenie o wsczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.77
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne0,00%.1
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. promocji gminy i funduszy pomocowych0,04%.268
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. promocji gminy i funduszy pomocowych0,04%.320
.Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty na drogę Gronów0,00%.2
.Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty droga Gronów0,02%.114
.XXVIII/147/09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVII/145/09 z dnia 19 lutego 2009 r.0,01%.79
.XXVIII/149/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia0,01%.76
.XXVIII/148/09 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego0,01%.66
.Karta A0,07%.503
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego0,01%.97
.Ogłoszenie o dostarczaniu żywności0,02%.117
.Obiweszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia0,03%.232
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.94
.Zawiadomienie o XXIX Sesji0,01%.88
.XXIX 150 09 w sprawie zmian w budżecie gminy na 20090,01%.76
.XXIX 155 09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za rok 20080,02%.116
.XXIX 154 09 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbie0,01%.104
.XXIX 153 09 w sprawie zmian w podziale Gminy Dąbie na stałe obwody głosowania0,02%.112
.XXIX 152 09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z ENEA S.A. na okres przekraczający rok budżetowy0,01%.95
.XXIX 151 09 w sprawie zac iągnięcia kredytu długoterminowego0,01%.93
.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY, ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI GMINY0,01%.88
.WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI0,00%.28
.OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie projektu budowy sali zebrań wiejskich w Brzeźnicy, Gmina Dąbie, woj. lubuskie0,04%.327
.KARTA B0,07%.497
.Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko0,01%.80
.Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania0,01%.103
.Protokoły z Sesji 20090,04%.268
.Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego zawieszenia postepowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0,01%.92
.Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego ustalenia zakresu raportu o oddziływaniu przedsięwzięcia na środowisko0,01%.89
.Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0,01%.99
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.91
.Ogłoszenie na stanowisko Kierownika OPS w Dąbiu0,03%.231
.Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego0,03%.198
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu i budowy sali zebrań wiejskich w Brzeźnicy, gm. Dąbie, woj.lubuskie0,03%.257
.Zawiadomienie o XXX Sesji0,01%.100
.Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu0,04%.304
.Przetarg nieogroniczonyna na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbie w 2009 r. powiat Krosno Odrz., woj. Lubuskie0,04%.272
.Xxx 156 09 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym0,01%.85
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniuu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.97
.XXX 158 09 w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na tereni Gminy Dąbie0,01%.96
.XXX 157 09 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI 140 08 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbie na 2009r.0,01%.73
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0,01%.111
.XXX 163 09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dabie na 2009r.0,01%.99
.XXX 162 09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego0,01%.88
.XXX 164 09 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały rady Powiatu Krośnińskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatu Krośnieńskiego0,01%.90
.XXX 161 09 w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Łagów na lata 2009-20150,01%.104
.XXX 159 09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowymi dzierżawami.0,01%.105
.Przetarg Nieograniczony na Termomodernizację budynku Gimnazjum Publicznego w Dąbiu, Gmina Dąbie, woj. lubuskie0,06%.463
.Karta B/6/090,04%.275
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu i budowy budynku turystyczno - wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzeźnicy, Gmina Dąbie, woj. lub0,04%.306
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości (m.) Szczawno oraz sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla m. Szczawno i Ciemnice, Gmina Dabie, wo0,09%.695
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości (m.) Szczawno oraz sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami dla m. Szczawno i Ciemnice, Gmina Dabie, wo0,00%.11
.Wykaz nr 1 nieruchomości do sprzedazy w roku 20090,04%.280
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w roku 20090,02%.138
.Oświadczenia majątkowe za rok 20080,48%.3593
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.81
.Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy0,01%.90
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika OPS w Dąbiu0,03%.252
.XXXI 172 09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbie na 2010r. środków stanowiących fundusz sołecki0,04%.270
.XXXI 175 09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie, obejmującego tereny położone w obrębie Kosierz i Lubiatów0,04%.263
.XXXI 171 09 w sprawie udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.0,03%.259
.XXXI 174 09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie0,04%.274
.XXXI 170 09 w sprawie udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.0,03%.253
.XXXI 173 09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Dąbiu za 2008r.0,03%.260
.XXXI 165 09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2009r.0,03%.201
.XXXI 166 09 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego w K0,03%.218
.XXXI 167 09 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbie do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową0,03%.215
.XXXI 168 09 w sprawie wysokości, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli dziełających na terenie Gminy Dąbie0,03%.206
.XXXI 169 09 w sprawie udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.0,02%.162
.Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospdoarowania przestrzennego gminy Dąbie0,04%.299
.Obwieszczenie w sparwie podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego0,04%.291
.Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie0,04%.330
.Obwieszczenie w sprawie pzrystapienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie0,04%.310
.PRACOWNIK SOCJALNY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU0,12%.874
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,04%.293
.Obwieszczenie o przuystąpieniu do sporzadzenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami0,04%.297
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu i budowybudynku turystyczno-wypoczynkowego w Brzeznicy, Gmina Dabie, woj. lubuskie.0,04%.303
.Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Wykonanie projektu i budowy budynku turystyczno - wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzeźnicy, Gmina Dąbie, woj. lubu0,00%.6
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w OPS w Dąbiu0,07%.555
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w OPS w Dąbiu0,09%.645
.Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbie na 2009r.0,04%.317
.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA0,03%.239
.Obiweszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi gminnej w Kosierzu0,03%.260
.Wykaz nr 2 nieruchomości do sprzedazy w roku 20090,07%.490
.Dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego0,03%.259
.Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2010"0,03%.250
.XXXII 176 09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2009 rok0,01%.74
.XXXII 177 09 w sprawie zastosowania bonifikaty, w związku z kupnem lokalu mieszkalnego nr 5, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonego przy ul. Wodnej 2 w miejscowości Nowy Zagór.0,01%.73
.XXXII 178 09 w sprawie zastosowania bonifikaty, w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego.0,01%.90
.XXXII 179 09 w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej szkół gminnych.0,04%.330
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stolarni w Pławiu0,03%.245
.Rejestr Informacji o Środowisku0,03%.241
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,03%.243
.Wykonanie I Etapu zmiany sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej na Świetlicę Wiejską z dobudową klatki schodowej oraz zagospodarowaniem terenu w Połupinie, Gmina Dąbie, woj. lubuskie0,04%.316
.Zarządzenie w sprawie projektu budżetu na 2010 r.0,03%.190
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu, woj. lubuskie0,05%.389
.Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska0,51%.3785
.Referat Oświaty0,44%.3273
.Referat Finansowy0,53%.3915
.!!!!! UWAGA !!! NIE KASOWAĆ!!! UKRYTY WPIS ZE WZORAMI DOKUMENTÓW!!!0,03%.219
.Referat Organizacyjno - Prawny0,47%.3500
.Przetarg na remont świetlicy w Nowym Zagórze 160833 - 20090,05%.407
.Zawiadomienie o XXXIII Sesji0,00%.8
.Sesje Rady Gminy0,00%.3
.Obwieszzcenie o wszczęciu postepowania administracyjnego - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach0,01%.65
.Test0,04%.270
.Wybory do Sejmu i Senatu 20070,23%.1749
.Sesje Rady Gminy0,03%.224
.Posiedzenia Komisji0,03%.235
.Przetargi zakończone0,03%.230
.Ośrodek Pomocy Społecznej0,39%.2934
.XXXIII 180/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2009 rok0,03%.256
.Uchwała Nr XXXIII/182/09 Rady Gminy Dąbie w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/66/07 Rady Gminy Dąbie z dnia 22 listopada 2007 r w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych0,04%.299
.Uchwała Nr XXXIII 183 09 Rady Gminy Dąbie w sprawie oddalenia skargi na działalność Wójta Gminy Dąbie0,04%.271
.Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 20090,05%.363
.Uchwała Nr XXXIII/181/09 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody0,04%.278
.Uchwały Rady Gminy0,01%.66
.Budżet0,03%.230
.Przetargi aktualne0,03%.223
.ARCHIWUM 20060,03%.229
.ARCHIWUM 20050,03%.243
.ARCHIWUM 20040,03%.238
.ARCHIWUM 20030,03%.232
.ARCHIWUM 20020,03%.231
.Plan zimowego utrzymania dróg gminnych 2009/20100,04%.305
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowych Kosiezr, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno, Trzebule,0,07%.538
.I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych Połupin, Szczawno0,04%.313
.I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych do 3 lat,stanowiących własność Gminy,położonych w miejscowościach Kosierz i Nowy Zagór0,05%.349
.Obwieszczenie o prowadzeniu ponownego postępowania administarcyjnego - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej0,01%.67
.ARCHIWUM 20070,03%.239
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwaurnkowaniach - budowa stolarni Pław0,01%.59
.179029 - 2009 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kosierzu - I Etap0,06%.464
.Obwieszczenia0,03%.242
.Zawiadomienie o XXXIVSesji Rady Gminy Dąbie0,01%.84
.XXXIV 186 09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łagów na lata 2009-20160,01%.100
.Uchwała Nr XXXIV 184 09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2009 rok0,01%.105
.Zawiadomienie o wyborze Oferty na Remont Swietlicy w Dąbiu0,01%.51
.Uchwała Nr XXXIV 185 09 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadania - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbie0,01%.84
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Remont Swietlicy Dąbie0,01%.85
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0,01%.76
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.70
.197989 - 2009 - Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Dąbie w okresie zimy 2009-20120,02%.127
.Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy0,01%.89
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m.Koiserz"0,01%.69
.206189 - 2009 Dowóz dzieci i młodzieży do Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Dąbie0,04%.305
.Referent ds. planowania i inwestycji0,05%.380
.Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny0,01%.107
.Test0,00%.1
.System zbiórki odpadów na terenie Gminy0,01%.75
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania0,01%.58
.Obwieszczenia0,01%.74
.Program Ochrony Środowiska0,01%.52
.Obiweszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w celu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w Nowym Zagórze0,01%.109
.System zbiórki odpadów na terenie gminy Dabie0,06%.466
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz0,01%.82
.XXXV 187 09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy0,02%.180
.XXXV 190 09 uchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia0,02%.183
.XXXV 191 09 w sprawie wysokości i zasad poboru opłaty miejscowej oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia inkaso0,03%.218
.XXXV 192 09 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego0,02%.167
.XXXV 189 09 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/122/08 z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych0,03%.199
.XXXV 188 09 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości0,03%.190
.Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego0,01%.58
.Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.57
.Referent ds planowania i inwestycji - lista osób zakwalifikowanych0,07%.496
.Referent ds planowania i inwestycji - wyniki0,08%.621
.Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Gminy0,02%.177
.422246 - 2009 Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Połupin wraz z budową przepompowni ścieków oraz punktu zlewnego w Połupinie0,08%.568
.Harmonogram wywozu odpadów stałych na 2010 r. przez TEW Gospodarowanie Odpadami Świebodzin0,04%.287
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego0,04%.261
.XXXVI 197 09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 r.0,03%.208
.251397 - 2009 Wykonania dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Połupin wraz z budową przepompowni ścieków oraz punktu zlewnego w Połupinie0,11%.798
.Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Gminy0,02%.180
.XXXVI 194 09 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę i opłat za wprowadzanie śieków do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Dąbie0,03%.201
.XXXVI 193 09 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na rok 20090,02%.183
.XXXVI 196 09 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica Gmina Dąbie0,03%.194
.XXXVI 195 09 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.0,03%.194
.XXXVII 198 09 w sprawie zmianw budżecie Gminy Dąbie na 2009 r.0,03%.213
.XXXVII 199 09 w sprawie określenia wydatków budżety Gminy, które w 2009 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego0,03%.222
.XXXVII 200 09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbie na rok 2010.0,03%.204
.XXXVII 201 09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2010 rok.0,03%.207
.Rzadowe Centrum Legislacji0,28%.2055
.Obiweszczenie o wydaniu decyzji odwonej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej Lubiatów0,04%.263
.Budżet Gminy Dąbie na rok 20100,06%.434
.NIE USUWAĆ0,03%.236
.Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy0,02%.120
.Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.0,04%.262
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej w m.Ciemnice0,02%.144
.XXXVIII 202 10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2010 rok0,03%.191
.XXXVIII 203 10 w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 20100,03%.218
.XXXVIII 204 10 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie,restauratorskie i roboty budowlane w kościele0,03%.211
.XXXVIII 206 10 w sprawie przystapienia Gminy Dąbie do stowarzyszenia Krośnieńsko - Gubińska Grupa Rybacka0,04%.262
.XXXVIII 205 10 w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego SPZOZ w T0,03%.222
.19369 - 2010 Przebudowa drogi gminnej w Kosierzu, Gmina Dąbie, woj. lubuskie0,08%.616
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, - rozbudowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem w m.Ciemnice0,04%.270
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego - realizacja przedsięwzięcia pn:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m.Kosierz na odcinku drogi od km 7+001.00 do km 8+100.00"0,03%.244
.Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego - decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci tranzytowej ze stacji uzdatniania wody w m.Brzeźnica do m.Dąbi0,08%.627
.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 287 NA ODCINKU KOSIERZ - BOBROWICE OD KM 0+000,00 DO KM 3+400,000,04%.301
.34783 - 2010 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbie na 20100,04%.328
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej w m.Ciemnice.0,03%.193
.Budzet Gminy Dąbie na rok 20080,03%.245
.Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy0,03%.204
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia w Poł0,02%.186
.II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy, położonych w miejscowości P O Ł U P I N - RŚ/JL/ 722241-1/100,04%.292
. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, zabudowanych stanowiących własność Gminy - RŚ/JL/72241 -1/100,05%.369
.I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych dla Najemców gruntu pod garażami, położonymi w miejscowości Połupin - RŚ/JL/ 72241 – 1/100,04%.331
.XXXIX 207 10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok0,04%.267
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn;"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m.Kosierz na odcinku drogi od km 7+001.00 do km 8+0,04%.286
.XXXIX 208 10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzeźnica na lata 2010 - 20170,03%.259
.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - wiosna 2010 r.0,04%.315
.Nabór do Przedszkola Publicznego0,04%.328
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania Zarządowi Województwa Lubuskiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.;"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku Kosierz0,03%.253
.Zaproszenie na XL Sesje Rady Gminy0,03%.204
.67239 - 2010 Wykonanie Termomodernizacji budynku Gimnazjum Publicznego - II Etap (kotłownia i sala gimnastyczna) w Dąbiu0,07%.533
.XL 212 10 w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze do rady gminy0,03%.241
.Protokoły z Sesji rady Gminy Dąbie w roku 20100,05%.341
.Zawiadomienia 20100,03%.238
.XL 209 10 w sprawie zmianw budżecie Gminy Dąbie na 2010 rok0,02%.149
.XL 210 10 w sprawie upoważnienia Wojta Gminy Dąbiedo podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową0,03%.201
.XL 211 10 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbie na 2010 r. środków stanowiących fundusz sołecki0,03%.200
.XL 213 10 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dabie za rok 20090,03%.214
.84619 - 2010 Wykonanie budynku turystyczno - wypoczynkowego z funkcją zebrań wiejskich - I Etap w m. Brzeźnica, Gmina Dąbie, woj lubuskie0,07%.522
.112571 - 2010 Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gronowie ul. Główna 1, gm. Dąbie, woj lubuskie0,07%.542
.Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Dąbie za rok 20090,06%.432
.Oświadczenia majątkowe za 2009 rok radnych Gminy Dąbie0,05%.398
.Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 20090,05%.365
.Oświadczenia majątkowe za 2009 rok0,03%.247
.Przetarg nieograniczony - przedmiot sprzedazy: Autobus Jelcz L090M0,04%.316
.OTWARTY KONKURS OFERT - Dostarczanie żywności dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej0,04%.266
.Wybory Prezydenta RP 20100,24%.1809
.Zawiadomienie o XLI Sesi Rady Gminy0,02%.156
.II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO / była świetlica wiejska /, położonego na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 700 w miejscowości Połupin0,04%.263
.Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowe0,05%.349
.XLI 220 10 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbie Nr XVIII/89/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń in0,03%.249
.XLI 219 10 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele0,03%.235
.XLI 218 10 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele0,03%.238
.XLI 217 10 w sprawie udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele0,03%.224
.XLI 216 10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego0,03%.224
.XLI 215 10 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/203/10 Rady Gminy Dabie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 20100,03%.232
.XLI 214 10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2010 rok0,03%.219
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej ze stacji uzdatniania wody w Brzeźnicy do0,02%.150
.Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej n0,03%.213
.Informacja dotycząca dopisania do spisu wyborców0,23%.1680
.Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy0,03%.187
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi (ul.Zacisze) w Dąbiu0,04%.308
.OTWARTY KONKURS OFERT "Dostraczanie żywności dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej"0,03%.221
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.nr 226, 206/10,03%.212
.166507 - 2010 Dowóz dzieci i młodzieży do Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Dąbie, powiat Krosno Odrzańskie, województwo Lubuskie0,03%.237
.XLII 221 10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na rok 20100,02%.123
.XLII 226 10 w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dabie0,02%.132
.XLII 225 10 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do projektu "Lubuski e-Urząd"0,02%.132
.XLII 222 10 w sprawie okrślenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze0,02%.149
.XLII 224 10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemnice na lata 2010 - 20170,02%.118
.XLII 223 10 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości0,02%.173
.Stanowisko ds. księgowości budżetowej – 1 etat0,08%.587
.174527 - 2010 Wykonanie remontu budynku Stacji Uzdatniania Wody - wodociąg Łagów; gmina Dąbie, woj lubuskie.0,04%.304
.185061 - 2010 Dowóz dzieci i młodzieży do Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy Dąbie, powiat Krosno Odrzańskie, województwo Lubuskie.0,03%.245
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz.nr 226, 206/15 w m.Dąbie0,02%.168
.Zarządzenie Wójta Gminy Dąbie w sprawie ograniczenia zużycia wody z wiejskiej sieci wodociągowej0,02%.181
.Autobus Jelcz L090M0,03%.187
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 331/10 o powierzchni 0,0031 ha, Trzebule0,04%.268
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego była świetlica wiejska dz. 700 Połupin0,05%.342
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych KOSIERZ, TRZEBULE,0,03%.246
.Wykaz nr 2/10 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie, przeznaczonych do sprzedaży0,04%.320
.UWAGA 22/07/2010 zmiana godzin funkcjonowania urzędu0,02%.123
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia - dz.nr 226, 206/15 Dąbie0,01%.85
.Dostep do informacji publicznych0,30%.2229
.Ustawa o dostępie do informacji publicznej0,29%.2133
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Połu0,08%.623
.219463 - 2010 Wykonanie I Etapu remontu budynku Stacji Uzdatniania Wody - wodociąg Łagów0,07%.520
.Owieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na dz0,04%.317
.Opiekunowie świetlic środowiskowych0,07%.487
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w m.Ciemnice0,03%.220
.Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w m.Połupin wraz z budową0,08%.593
.Zawiadomienie o XLIII Sesji0,02%.121
.XLIII 232 10 W sprawie: zmiany uchwały Nr XLII 224 10 z dnia 24 czerwca 2010r. dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciemnice na lata 2010 - 20170,01%.105
.XLIII 228 10 w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego0,01%.94
.XLIII 227 10 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu0,02%.112
.XLIII 230 10 W sprawei zaliczenia drogi do kategori gminnej0,02%.113
.XLIII 229 10 W sprawei wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Dąbie realizacji zadań centrelnego organu administracji rządowej - Generelnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie przebudowy0,02%.122
.XLIII 231 10 W sprawei: zmiany uchwały Nr XX 91 08 z dnia 26 czerwca 2008r. dot. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbie na lata 2008-20150,01%.95
.Protokół XLII Sesji Rady Gminy w Dąbiu 20100,01%.51
.OGŁOSZENIE nr RŚ/JL/72241 -5/10 z dnia 06 września 2010r. I przetarg ustny nieograniczony nieruchomości Dąbie0,04%.275
.OGŁOSZENIE nr RŚ/JL/ 722241- 6 /10 W Ó J T A G M I N Y DĄBIE z dnia 06 września 2010r. I przetarg ustny ograniczony nieruchomości0,04%.314
.Budżet Gminy Dąbie na rok 20110,05%.358
.Konstruowanie budżetu na rok 20110,03%.225
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w m.Ciemnice0,04%.313
.Wybory Samorządowe 20100,30%.2220
.Państwowa Komisja Wyborcza0,01%.60
.Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Gminy0,02%.132
.Nieruchomości do sprzedaży0,01%.68
.Oświadczenia majątkowe koniec kadencji 2006-20100,24%.1798
.268485 - 2010 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbie na 2010 r.0,03%.233
.UCHWAŁA Nr XLIV/233/10 RADY GMINY DĄBIE z dnia 29 września 2010r.0,01%.103
.XLIV 234 10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego0,01%.86
.XLIV 235 10 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis.0,02%.172
.274937 - 2010 Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórze; gmina Dąbie, woj lubuskie0,03%.204
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na buowie zbiornika retencyjnego wody czystej dla s0,02%.117
.Zawiadomienie XLVI sesji0,03%.235
.XLVI 240 10 w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podsta0,02%.134
.XLVI 239 10 w sprawie współdziałania międzygminnego celem realizacji przedsięwzięcia produkcja filmu promocyjnego prezentującego walory gmin Czerwieńsk, Świdnica, Dąbie, Nowogród Bobrzański.0,02%.125
.XLVI 238 10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2010 r.0,02%.178
.XLV 236 10 zmieniajaca uchwałę Nr XXXVIII/203/2010 Rady Gminy Dąbie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2010 zmieniona uchwałą Nr XLI/215/2010 Rady Gminy Dąbie0,02%.137
.XLV 237 10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/201/09 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2010 r.0,01%.60
.Zawiadomienie o I Sesji Rady Gminy0,01%.102
.Uchwała Nr I/1/10 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy0,01%.86
. Uchwała Nr I/2/10 z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy0,02%.127
.Uchwała Nr II/4/10 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia liczby i rodzajów Komisji Stałych oraz określenia przedmiotu ich działania0,02%.144
.Uchwała Nr II/5/10 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy0,01%.89
.Uchwała Nr II/3/10 z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej0,02%.159
.Nabór na rachmistrzów spisowym - Spis Ludności i Mieszkań0,03%.260
.Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i...0,02%.136
.Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gronowie0,05%.352
.Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy0,03%.216
.III/6/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2010 r.0,01%.84
.III/11/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta0,02%.135
.III/8/10 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dąbie0,02%.142
.III/12/10 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy0,02%.134
.III/10/10 w sprawie zasad wypłaty diet i kosztów podróży sołtysom0,02%.137
.III/9/10 w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy0,02%.127
.III/7/10 w sprawie określenia wydatków budżetu Gminy, które w 2010 r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego0,02%.119
.Oświadczenia kadencja 2010 - 20140,27%.1983
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej w m.Gronów0,02%.162
.!!!!!! UWAGA UKRYTY WPIS NIE KASOWAĆ !!!!0,01%.80
.17135 - 2011 Usługi edukacyjne, dot. prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej, w latach 20100,03%.243
.Harmonogram wywozu odpadów stałych przez firmę TEW Gospodarowanie Odpadami Oddz. Świebodzin w 2011 r.0,02%.164
.IV/13/11 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”0,02%.175
.IV/14/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dąbie na rok 20110,02%.162
.IV/16/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2011 rok0,03%.208
.IV/17/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie0,02%.177
.Sesje Rady Gminy Dąbie w roku 20110,06%.445
.IV/15/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok0,02%.174
.Kluby radnych0,22%.1623
.NABÓR NA STANOWISKO DS KANCELARYJNYCH0,14%.1039
.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert kultura fizyczna i sport0,03%.259
.Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej - kultura fizyczna i sport0,03%.249
.RŚ/JL/72241 – 1 /11 działka 331/10 Trzebule0,04%.295
.RŚ/JL/72241- 4 /11 V przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu Połupin0,04%.283
.RŚ/JL/72241 - 2 /11 II przetarg ustny nieograniczony Dąbie0,05%.395
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy0,02%.163
.Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach d0,10%.752
.Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy0,22%.1661
.Obwieszczenie o możliwości zapozannia się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na dz.nr 113/1,0,02%.151
.Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20110,02%.140
.Ogłoszenie o naborze dzieci do przedszkola na rok szkolny 2011/20120,03%.227
.Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie, przebudowie budynku Urzędu G0,02%.186
.Karta A - wniosek o udzielenie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dąbie0,18%.1349
.Obwieszczenie - ocena oddziaływania na środowisko - wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w m.Połupin0,09%.660
.WYKAZ NR 1/11 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY D Ą B I E , PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY0,04%.328
.Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 20110,02%.153
.Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dąbie z dnia 12 czerwca 2003r.0,02%.157
.Uchwała Nr V/27/2011 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia0,02%.120
.V/ 21/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dąbie do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową0,02%.183
.V/18/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na rok 20110,03%.191
.V/19/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-20190,01%.97
.V/22/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbie na 2012 r. środków stanowiących fundusz sołecki0,02%.164
.V/30/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie, obejmującego tereny położone w obrębie Kosierz i Lubiatów0,01%.81
.V/26/2011 w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania0,02%.121
.V/24/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego0,02%.123
.V/25/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-20160,02%.119
.V/28/2011 zmieniająca uchwałę Nr XLIV/234/2010 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacja0,02%.121
.V/29/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie0,01%.83
.V/31/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia0,02%.115
.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - wiosna 2011 r.0,02%.118
.Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Połupin..."0,02%.170
.Obwieszczenie w związku z wydaniem postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. Wykonanie dokumentacji projekt0,02%.178
.107447 2011 Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Dąbiu, Gmina Dąbie, woj lubuskie0,04%.298
.Obwieszczenie o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w Lubiatowie0,03%.228
.Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie dla farmy wiatrowej w m.Lubiatów0,02%.168
.Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Rogoźno na rok 2011.0,02%.150
.Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cen0,02%.137
.122619 - 2011 Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórze0,02%.178
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie budynku remizy strażackiej na dz.nr 590,01%.102
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy w Dąbiu0,01%.95
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej opera0,01%.100
.141585 - 2011 Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórze 18.05.20110,03%.255
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ceu publicznego polegającej na rozbudowie budynku remizy strażackiej Ochotniczej0,02%.133
. Wykaz osób prawnych oraz fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym udzielono w roku budżetowym 2010 pomocy publicznej, ulg lub odroczeń w zakresie podatków lub ulg w podatku rolnym0,02%.179
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na dz.nr 169/10,02%.113
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej na dz.nr 593/14, 593/15 w obrębie m.Szczaw0,01%.84
.149737 - 2011 Usuwanie wyrobów zawierających azbest położonych na terenie Gminy Dąbie0,03%.255
.RŚ.72241.6.2011.JL I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,03%.201
.RŚ 72241.5.2011.JL I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych0,03%.222
.RŚ.72241.7.2011.JL VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu (świetlica Połupin)0,03%.210
.Zmiana godzin pracy Urzędu w dniu 27/05/20110,02%.127
.VII/34/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości dla wsi Łagów na lata 2009-20160,01%.110
.VII/35/2011 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szczawno Gmina Dąbie0,01%.99
.VII/36/2011 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych0,02%.113
.VII/38/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2011 Rady Gmny Dąbie z dnia 24 marca 2011r.0,01%.104
.VII/41/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2010r.0,02%.132
.VII/39/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Dąbie z nia 24 marca 2011r.0,01%.110
.VII/32/2011 w sprawie opłat za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej przedszkola samorządowego w Gminie Dąbie0,02%.116
.VII/37/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 20110,02%.117
.VII/40/2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2010 rok0,02%.116
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody ze zbiornika0,01%.88
.Obwieszcze w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na dz.nr 169/1 w m.Dąbie0,01%.100
.VII/33/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2011r.0,01%.105
.162537 - 2011 Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórze, Gmina Dąbie, woj lubuskie0,03%.247
.166791 2011 Rozbudowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w m. Ciemnice0,04%.274
.Asystent Rodziny0,12%.882
.176623 - 2011 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego zaciągniętego w celu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2011 r.0,04%.291
.180531 - 2011 Remont Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu - II etap0,09%.664
.VIII/44/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę i opłat za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Dąbie0,02%.146
.VIII/42/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2011r.0,02%.134
.VIII/43/2011 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/223/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchom0,02%.120
.Budżet Gminy Dąbie na rok 20120,06%.417
.Informaja o wykonaniu budżetu Gminy Dąbie za II kwartał 2011r.0,02%.160
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej energetycznej w obrębie m.Pław0,01%.67
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej linii energetycznej w m.P0,00%.6
.Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu loalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej napowietrzno-k0,01%.90
.IX/45/2011 z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie powierzenia zadania własnego Gminy Dąbie z zakresu gospdoarki odpadami komunalnymi, miastu Zielona Góra0,01%.94
.Zawiadomienie o wyborze oferty_Remont Swietlicy w Dąbiu-IIEtap0,09%.664
.Informacja o zbiórce zużytego sprzetu elektronicznego i elektrycznegow miejscowości Dąbie0,01%.92
.Dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2012 - ważna informacja!0,01%.82
.Opiekun świetlicy środowiskowej0,05%.357
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii energetycznej napo0,01%.88
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu loalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej linii energetycznej nap0,01%.78
.Wybory do Sejmu i Sentau RP 20110,13%.940
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci kanalizacjnej w m.Połupin0,01%.89
.Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznege i elektrycznego0,01%.76
.Obwieszczenie - w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 5 sztuk elektrowni wiatrowych Lubiatów0,01%.82
.Obwieszczenie RŚ.6220.3.2011.MF - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji - elektrownie wiatrowe Lubiatów - dz. 24, 30, 32, 178, 200/3, 170/1, 171/20,01%.91
.Obwieszczenie RŚ.6733.7.2011.MF z dnia 29.08.2011 - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia energetyczna napowietrzno-kablowa Łagów, Gmina Dąbie0,01%.106
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustaelnia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji na części dz.nr 227 w obrę0,01%.87
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stawów do esktensywnej hodowli ryb karpiowatyc0,01%.94
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie masztu do pomiaru wiatru na dz.nr 170/1, 10,01%.92
.Konsultacje w sprawie "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"0,01%.95
.Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 sztuk elektrowni wiatr0,01%.91
.Obwieszczebie w sprawie wydania postanowienia o obwoiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowi0,01%.98
.Obwieszczenie w sparwie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budow0,01%.110
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 5 sztuk elektrowni wiatrowych wr0,01%.100
.Stanowisko ds. administracyjnych w oświacie0,07%.545
.Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wymianie stacji transformatorowej na dz.nr 46/3, 47/3, 52/0,01%.48
.Uchwała Nr X/46/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2011r.0,01%.63
.Uchwała Nr X/47/2011 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii gminnej0,01%.66
.Uchwała Nr XI/52/2011 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele0,01%.52
.Uchwała Nr XI/48/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójty Gminy0,01%.69
.Uchwała Nr XI/51/2011 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.0,01%.60
.Uchwała Nr XI/49/2011 w sprawie przyjęcia przez gminę dotacji ze środków pzoostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie zw0,00%.35
.Uchwała Nr XI/50/2011 w w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele0,00%.34
.Uchwała Nr XI/53/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy0,01%.99
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w m.Połupin0,01%.78
.Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej prz0,01%.78
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w postanowieniu o obowiązu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego0,01%.86
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w postanowieniu o obowiązu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego0,01%.105
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w postanowieniu o obowiązu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego0,09%.697
.Obwieszczenie o możliwści zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu loalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wymianie stacji transformatorowej wieżowej w m.Gro0,01%.78
.Informacja o możliwości składania za pośrednictwem LGD wniosków o przyznanie pomocy (...)0,02%.133
.Stanowisko ds. zamówień publicznych0,09%.645
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie masztu do pomiaru wiatru na dz.nr 170/1, 171/2 w obrębie m.Lu0,01%.80
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji ora0,01%.91
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia loalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie bosika sportowego wielofunkcyjnego na dz.nr 81 w m.Trzebule0,01%.76
.Wykaz Nr 2/11 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,03%.238
.Obwieszczenie w sprawie zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody0,01%.70
.Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - kanalizacja Połupin0,01%.87
.!!!! UKRYTY WPIS Z ZAŁĄCZNIKAMI0,01%.51
.Plan zimowego utrzymania dróg0,09%.666
.Uchwała Nr XII/54/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2011r.0,01%.48
.Uchwała Nr XII/55/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2011-20190,01%.42
.Uchwała Nr XII/56/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pn. "Remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Łagów"0,01%.49
.Uchwała Nr XII/57/2011 z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę Nr IX/49/03 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie zarządu i korzystania z cmentarza komunalnego w Pławiu0,01%.52
.Uchwała Nr XII/60/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20120,01%.49
.Uchwała Nr XII/58/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z pomieszczeniami przy0,01%.43
.Uchwała Nr XII/59/2011 z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Dąbie do Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska0,01%.43
.System zbiórki odpadów0,01%.64
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej przy drodze krajowej nr 32 w m.Połupin i m.Dąbie0,01%.60
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z punktem skupu złomu w m.Dąbie0,01%.59
.346019 - 2011 Remont Oczyszczalni Ścieków w Łagowie0,08%.599
.Uchwała XIII/65/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Bobrowice dotyczącego transportu uczniów zamieszkałych w miejscowości Stary Zagór położonej w Gminie Dąbie do Gimn0,01%.49
.Uchwała XIII/63/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2011r.0,01%.42
.XIII/67/2011 z dnia 29/12/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajmem lokalu użytkowego, położonego na działce gruntowej nr 67 w miejscowości Brzeźnica.0,01%.38
.XIII/66/2011 z 29/12/2011 w sprawie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przyp0,01%.48
.Uchwała XIII/62/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2012-20190,01%.52
.Uchwała XIII/61/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbie na 2012 r.0,01%.52
.XIII/68/2011 z dnia 29/12/2011 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości budowlanej - zabudowanej mienia komunalnego, położonej w miejscowości Brzeźnica.0,01%.52
.Uchwała XIII/64/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wydatków budżetu Gminy, które w 2011r. nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego0,01%.49
.Harmonogram wywozu odpadów stałych przez Spółkę TEW-Gospodarowanie Odpdami w 2012 r.0,09%.638
.Sesje Rady Gminy Dąbie w roku 20120,02%.132
.Konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2012 roku0,01%.70
.Sprzedaż samochodu ciężarowego marki Lublin III kombi0,04%.290
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku0,01%.91
.XIV/74/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pław na lata 2012 - 2019.0,00%.32
.XIV/75/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolneg0,01%.67
.XIV/81/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-20160,01%.39
.XIV/79/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbie.0,01%.42
.XIV/70/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dąbie na 2012 rok.0,00%.29
.XIV/71/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Połupinie w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie0,00%.28
.XIV/72/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczawnie w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie0,00%.35
.XIV/73/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosierzu w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie0,00%.37
.XIV/76/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbie0,01%.39
.XIV/80/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20120,01%.40
.XIV/78/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia refundacji poniesionych kosztów w 2011r. z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele0,01%.41
.XIV/77/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Dąbie oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom bezdomnym0,01%.44
.XIV/69/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok0,00%.27
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie dodatkowych punktów świetlnych oświetlen0,01%.42
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie dodatkowych punktów świetlnych ...0,01%.39
.Stanowisko ds. księgowości oświatowej0,06%.459
.Wykaz Nr 1/12 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie przeznaczonych do sprzedaży0,02%.178
.Wykaz Nr 2/12 nieruchomości położonej w miejscowości Brzeźnica przeznaczonej do wynajmu0,01%.102
.Ogłoszenie o naborze na partnera w celu wspólnej realizacji projektu0,02%.165
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej elektroene0,05%.370
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej elektroenergetyc0,06%.422
.Stanowisko ds. promocji i rekrutacji0,07%.522
.Harmonogram zbióki odpadów wielkogabarytowych w 2012 r.0,05%.339
.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami (...) za 2011 rok0,01%.44
.XV/82/2012 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2012 rok0,00%.23
.XV/86/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/223/10 Rady Gminy Dąbie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości0,00%.22
.XV/88/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych0,00%.1
.XV/87/2012 w sprawie określenia stawki opłat za0,00%.36
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej elektroenergetyczne0,04%.335
.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej elektorenergetycznej 110kV Krosno0,00%.26
.Obwieszczenie o zebranych dowodach i mozliwości wypowiedzenia się co co zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii0,00%.28
.Obwieszczenie o zebranych dowodoach i mozliwości wypowiedzenia się co co zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii0,00%.29
.XV/96/2012 w sprawieustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dą0,00%.32
.XV/93/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kosierzu w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie0,00%.27
.XV/92/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie0,00%.36
.XV/91/2012 w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Dąbie składników mienia do korzystania0,00%.25
.XV/90/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta0,00%.24
.XV/88/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych0,00%.28
.XV/85/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego0,00%.23
.XV/84/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbie na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki0,00%.20
.XV/83/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2012-20190,00%.23
.XV/94/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Połupinie w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie0,00%.27
.XV/95/2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Szczawnie w filię Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie0,00%.27
.XV/89/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pław0,00%.26
.Protokoły z Sesji Rady Gminy Dąbie w roku 20120,01%.54
.RŚ 6840. 1. 2012 JL z dnia 27 marca 2012r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy0,03%.197
.Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dobudowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego0,00%.27
.Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dobudowa punktów świetlnych oświetlenia ulicznego0,00%.29
.Kontrola Lubuskiego Urzędu Wojewózkiego 07.02 - 02.03.2012r.0,01%.52
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie gospodarstwa rybackiego - budowie stawów ry0,04%.281
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dobudowę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na dz.nr 211, 212 w m.Pław0,00%.25
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na dobudowę dodatkowych punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na dz.nr 56, 196, 204 w m.Pław0,00%.26
.Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Gminy0,01%.38
.Obwiesz0,04%.286
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę linii elektroenergetycznej Dychów - Krosno Odrzańskie0,04%.283
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę linii elektroenergetycznej Dychów - Krosno Odrzańskie0,00%.26
.Zaproszenie-Remont drogi w St. Zagorze gm. Dabie0,01%.49
.Zaproszenie-Remont drogi w Szczawnie gm. Dabie0,01%.47
.Zaproszenie- Remont drogi w Szczawnie gm. Dabie0,00%.32
.XVI/97/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie krosno Odrz. na opracowanie dokumentacji pn. "Zmiana granic Aglomeracji krosno Odrz."0,00%.23
.XVI/100/12 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu0,00%.32
.XVI/101/12 w sprawie wystąpienia z Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "Odra - Nysa - Bóbr"0,00%.27
.XVI/98/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dabie na 2012 rok0,00%.25
.XVI/99/12 w sprawie określenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbie0,00%.26
.Usuwanie wyrobów zawierających azbest położonych na terenie Gminy Dąbie 100307 - 20120,01%.57
.Prowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego (...)0,03%.223
.Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie gospodarstwa rybackiego - budowie stawów rybackich poprzez0,00%.23
.Ostrzeżenie dla mieszkańców!0,01%.72
.Stanowisko ds. gospodarki i ochrony środowiska0,03%.250
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nn 0,4 k0,00%.20
.Obawieszczeni o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwóch małych elektrowni wiatrowych w m.Dąbie0,00%.20
.Wykaz podatników, którzy w 20110,00%.31
.Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu0,01%.85
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu zakłądu przetwarzania zużytego sprzę0,00%.14
.XVII/102/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2011 rok0,00%.12
.XVII/103/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbie za 2011 r.0,00%.16
.XVII/107/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbie na 2012 rok0,00%.12
.XVII/105/12 w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Dąbiu0,00%.14
.XVII/109/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2012 r.0,00%.10
.XVII/104/12 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Dąbie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele0,00%.11
.XVII/106/12 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbie0,00%.12
.XVII/108/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2012 - 20190,00%.11
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w wieczyste użytkowanie0,01%.65
.128023 - 2012 Przebudowa drogi gminnej w Ciemnicach0,01%.83
.Konkurs "Najładniejsza Zagroda 2012"0,00%.25
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla m.Dąb0,00%.9
.Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach niezbędnych niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch małych elektrowni wiatrow0,00%.8
.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego w m.Trzebule0,00%.5
.Obwieszczenie w sprawie zebrania metraiłu dowodowego i mozliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania poddasza świe0,00%.5
.Obwieszczenie o wszczęciu postepowania admnistracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110kV0,00%.4
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 77679