.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo:
Rządowe Centrum Legislacji

Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.


Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej to najważniejszy polski publikator aktów normatywnych. Ogłaszane są w nim m.in. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy (w tym ustawy podatkowe), rozporządzenia (w tym rozporządzenia z mocą ustawy), uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra oraz orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw.
Natomiast Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" to oficjalny publikator aktów prawnych nie będących źródłem prawa powszechnie obowiązującego, a także wszelkich decyzji organów władzy publicznej, które z różnych względów powinny zostać upublicznione. Ogłaszane są w nim m.in. zarządzenia Prezydenta RP wydawane na podstawie ustawy, uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone, regulaminy Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego oraz decyzje Sejmu i Senatu dotyczące powoływania lub odwoływania na określone stanowiska państwowe.

 
informacje udostępnił:Natalia Szymczyk
informacje wytworzył:Natalia Szymczyk np inf. LUW
data udostępnienia: 2010-01-06 10:44:01
ostatnia modyfikacja: Natalia Szymczyk 2010-01-06 10:48:05 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 77679