.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dąbie
poka wszystkie dokumenty

Z a r z ą d z e n i e N r 71/2009

Wójta Gminy Dąbie

z dnia 20 sierpnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Dąbiu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Nadaje się regulamin organizacyjny (zwany dalej “regulaminem”) określający organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy w Dąbiu.

§ 2

Tekst regulaminu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2007 Wójta Gminy Dąbie z dnia 29 marca 2007r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
informacje udostępnił:Natalia Szymczyk
informacje wytworzył:Marcin Kowalczyk
data udostępnienia: 2003-07-03 09:33:10
ostatnia modyfikacja: Natalia Szymczyk 2010-07-23 09:51:10 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
Ponieważ W MS Internet Explorer 4.01 jest błąd, który uniemożliwia automatyczne nadawanie nazwy w okienku dialogowym, należy uaktualnić wersję przeglądarki do wersji MSIE 5,5 z dodatkiem Service Pack 2, lub nadać nazwę własną.
 Regulamin organizacyjny urzędu
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 77679