.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo:
Strategia rozwoju
poka wszystkie dokumenty

26 czerwca 2008r. uchwalona została Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Dabie na lata 2008-2015.

Do pobrania TUTAJ lub na dole tej strony.


Szanowni Państwo


    Z przyjemnością informuję, że zostały zakończone prace nad budową Strategii Rozwoju Gminy Dąbie, która jest długofalowym (do 2015 r.) planem działania samorządu gminnego.

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w ostatecznych konsultacjach Strategii Rozwoju Gminy Dąbie na lata 2008 – 2015. Przekazuję Państwu projekt niniejszego dokumentu do zapoznania i zgłaszania swoich  opinii, które będą niezwykle cenne do utworzenia ostatecznego kształtu dokumentu.

Wszelkie uwagi można wnosić do dnia 25 czerwca drogą elektroniczną na adres m.nowicka@dabie.pl oraz telefonicznie 68 383 5148

PROJEKT DO POBRANIA TUTAJ

10.06.2008


UWAGA: trwają prace nad strategią rozwoju Gminy Dąbie - zainteresownych zapraszamy tutaj.


 UCHWAŁA Nr XXVII/120/2005

Rady Gminy w Dąbiu

z dnia 2września 2004r.

w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbie na lata 2004-2006”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U. Nr 142, poz.1592 z 2001r. Z późn. zm/ ustala się, co następuje:

§1

Rada Gminy w Dąbiu przyjmuje „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbie na lata 2004-2006”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dąbiu.

 

 
informacje udostępnił:Natalia Szymczyk
data udostępnienia: 2003-07-03 12:46:23
ostatnia modyfikacja: Natalia Szymczyk 2009-06-23 10:30:43 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
Ponieważ W MS Internet Explorer 4.01 jest błąd, który uniemożliwia automatyczne nadawanie nazwy w okienku dialogowym, należy uaktualnić wersję przeglądarki do wersji MSIE 5,5 z dodatkiem Service Pack 2, lub nadać nazwę własną.
 Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Dabie na lata 2008-2015, uchwalona na Sesji dnia 26.06.2008r.
 Zał nr 1 do Uchwały Nr XXI/194/04 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbie na lata 2004-2006
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 77679