.
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Oświadczenia majątkowe:
Oświadczenia majątkowe za lata 2003-2006
poka wszystkie dokumenty

 Oświadczenia majątkowe

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, m.in.:
- radnych,
- wójtów,
- burmistrzów,
- starostów,
- sekretarzy,
- skarbników gmin oraz powiatów.

Zgodnie z art. 24i. ust. 1 informacje zawarte w oświadczeniu majatkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości, a z art. 24i, ust.3 jawne informacje zawarte w oświadczeniach majatkowych są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002r. Nr 153, poz. 1271).

 
informacje udostępnił:Marcin Kowalczyk
informacje wytworzył:Marcin Kowalczyk
data udostępnienia: 2006-02-16 14:27:52
ostatnia modyfikacja: Marcin Kowalczyk 2007-06-14 12:13:01 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
Ponieważ W MS Internet Explorer 4.01 jest błąd, który uniemożliwia automatyczne nadawanie nazwy w okienku dialogowym, należy uaktualnić wersję przeglądarki do wersji MSIE 5,5 z dodatkiem Service Pack 2, lub nadać nazwę własną.
 Bryszewska Krystyna za 2006 początek kadencji
 Anioł Danuta za 2006 początek kadencji
 Mejza Janusz początek kadencji 2006r..pdf
 Zaraza Robert początek kadencji 2006r..pdf
 Rutkowski Wenenty początek kadencji 2006.pdf
 Teska Danuta początek kadencji 2006r..pdf
 Sarad Denis Róża początek kadencji 2006r..pdf
 Petryk Joanna początek kadencji 2006r..pdf
 Marciniak Ireneusz początek kadencji 2006r.pdf
 Lepak Piotr początek kadencji 2006r.pdf
 Kram Anna początek kadencji 2006r..pdf
 Hybner Franciszek początek kadencji 2006r..pdf
 Dziura Stefania początek kadencji 2006r..pdf
 Ostrowski Grzegorz początek kadencji 2006r.pdf
 Dudek Jacek początek kadencji 2006r.pdf
 Buda Sławomir początek kadencji 2006r.pdf
 Czesław Domalewski koniec kadencji
 Helena Potrząsaj koniec kadencji
 Janusz Mejza koniec kadencji
 Tadeusz Woźniak koniec kadencji
 Andrzej Siwicki koniec kadencji
 Tomasz Miechowicz koniec kadencji
 Ireneusz Marciniak koniec kadencji
 Jan Madej koniec kadencji
 Piotr Lepak koniec kadencji
 Janusz Iskra koniec kadencji
 Józef Dec koniec kadencji
 Jarosław Czekajło koniec kadencji
 Danuta Anioł koniec kadencji
 Krystyna Stanisława Jończyk oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Joanna Baron oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Elżbieta Jóźwiak oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Zdzisław Rychlicki oświadczenie majątkowe za 2005r
 Janina Katarzyna Kuba oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Ewa Kozłowska oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Elżbieta Surman oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Danuta Pasternak oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Czesław Domalewski oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Beata Mariola Guzik oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Barbara Lubińska oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Barbara Krystyna Sikora oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Anna Gad oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Tadeusz Woźniak oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Wojciech Szaciłło oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Andrzej Siwicki oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Antoni Satała oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Helena Potrząsaj oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Tomasz Miechowicz oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Janusz Mejza oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Ireneusz Marciniak oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Jan Madej oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Piotr Lepak oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Janusz Iskra oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Józef Dec oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Jarosław Czekajło oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Danuta Anioł oświadczenie majątkowe za 2005r.
 Zdzisław Rychlicki oświadczenie 2005
 Tadeusz Woźniak oświadczenie 2005
 Krystyna Stanisława Jończyk oświadczenie 2005
 Joanna Baron oświadczenie 2005
 Janina Katarzyna Kuba oświadczenie 2005
 Ewa Kozłowska oświadczenie 2005
 Elżbieta Surman oświadczenie 2005
 Elżbieta Jóźwiakoświadczenie 2005
 Danuta Pasternak oświadczenie 2005
 Czesław Domalewski oświadczenie 2005
 Beata Mariola Guzik oświadczenie 2005
 Barbara Lubińska oświadczenie 2005
 Barbara Krystyna Sikora oświadczenie 2005
 Anna Gad oświadczenie 2005
 Szaciłło Wojciech oświadczenie 2005
 Siwicki Andrzej Stanisław oświadczenie 2005
 Satała Antoni Jan oświadczenie 2005
 Potrząsaj Helena oświadczenie 2005
 Miechowicz Tomasz oświadczenie 2005
 Mejza Janusz Zbigniew oświadczenie 2005
 Marciniak Ireneusz Julian oświadczenie 2005
 Madej Jan Grzegorz oświadczenie 2005
 Lepak Piotr Andrzej oświadczenie 2005
 Kostura Piotr Tomasz oświadczenie 2005
 Iskra Jerzy Janusz oświadczenie 2005
 Dec Józef Edward oświadczenie 2005
 Czekajło Jarosław Karol oświadczenie 2005.pdf
 Anioł Danuta Anna oświadczenie 2005.pdf
 J.Madej oświadczenie majątkowe 2004 cz2
 J.Madej oświadczenie majątkowe 2004 cz1
 E.Jóźwiak oświadczenie majątkowe 2004_part 2
 E.Jóźwiak oświadczenie majątkowe 2004_part 1
 W.Szaciło oświadczenie majątkowe 2004
 Z.Rychlicki oświadczenie majątkowe 2004
 T.Woźniak oświadczenie majątkowe 2004
 T.Miechowicz oświadczenie majątkowe 2004
 P.Lepak oświadczenie majątkowe 2004
 P.Kostura oświadczenie majątkowe 2004
 K.Jończyko świadczenie majątkowe 2004
 J.Kuba oświadczenie majątkowe 2004
 J.Baron oświadczenie majątkowe 2004
 J.Satała oświadczenie majątkowe 2004
 J.Mejza oświadczenie majątkowe 2004
 J.Iskra oświadczenie majątkowe 2004
 J.Dec oświadczenie majątkowe 2004
 J.Czekajło oświadczenie majątkowe 2004
 I.Marciniak oświadczenie majątkowe 2004
 H.Potrząsaj oświadczenie majątkowe 2004
 E. Surman oświadczenie majątkowe 2004
 E.Kozłowska oświadczenie majątkowe 2004
 D. Pasternak oświadczenie majątkowe 2004
 D. Anioł oświadczenie majątkowe 2004
 Cz.Domalewski oświadczenie majątkowe 2004
 B.Sikora oświadczenie majątkowe 2004
 B.Lubinska oświadczenie majątkowe 2004
 B. Guzik oświadczenie majątkowe 2004
 A. Gad oświadczenie majątkowe 2004
 A. Siwicki oświadczenie majątkowe 2004
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 77679