.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Wyszukiwarka0,11%.947
.Strona główna7,57%.67615
.Redakcja0,93%.8336
.Statystyka0,10%.927
.Rejestr zmian25,96%.231897
.Dane ogólne1,54%.13717
.Godziny urzędowania1,16%.10365
.Organizacja urzędu0,57%.5111
.Dokumenty0,75%.6720
.Pomoc0,01%.85
.Oświadczenia majątkowe za rok 20031,06%.9505
.Dyżury radnych1,10%.9856
.Jednostki organizacyjne1,33%.11920
.Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy1,12%.10028
.Rada Gminy1,34%.12005
.Wykaz rejetrów i ewidencji1,04%.9303
.Ustawa o samorządzie gminnym1,18%.10553
.Statut0,56%.4959
.Komisje1,18%.10555
.Wójt1,53%.13634
.Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Prądocinek0,05%.430
.Budżet 20040,14%.1206
.Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu powszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 2005.0,05%.419
.Ogłoszenie na przeprowadzenie przetargu na rekultywację składowiska odpadów w Prądocinku0,05%.429
.Wykonanie oświetlenia drogowego miejscowości Dychów0,04%.330
.Wykonanie zagospodarowania działki przy budynku mieszkalnym nr 6 w Dychowie wraz z wykonaniem zjazdu z drogi powiatowej0,04%.369
.Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice0,01%.120
.Rozbudowa wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bronków0,03%.302
.Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pod nazwą ”Budowa nowej automatycznej stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice , Kukadło, Bar0,03%.264
.Wykonanie posadzek w sali wiejskiej w Wełmicach0,04%.335
.Budowa nowej automatycznej stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice , Kukadło, Barłogi,Żarków ,Chojnowo i Tarnawa Krośnieńska wraz z wykonaniem studni0,00%.14
.Budowa nowej automatycznej stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice , Kukadło, Barłogi,Żarków ,Chojnowo i Tarnawa Krośnieńska wraz z wykonaniem studni0,03%.232
.GMINA BOBROWICE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REKULTYWACJĘ SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH W MIEJSCOWOŚCI PRĄDOCINEK0,03%.234
.Wykonanie ocieplenia budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach0,02%.222
.Wykonanie dokumentacji projektowej ”Budowy nowej automatycznej stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice , Kukadło, Barłogi,Żarków ,Chojnowo i Ta0,03%.237
.Wykonanie posadzek w sali wiejskiej w Wełmicach0,03%.268
.Statystyka2,42%.21644
.Wyposażenia do 2 sal dydaktycznych Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach0,02%.221
.Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach w roku 20060,02%.200
.Wykonanie posadzek w sali wiejskiej w Wełmicach0,02%.192
.Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Bobrowice w roku 20060,02%.191
.Dostawę oleju opałowego do budynków komunalnych Gminy Bobrowice0,03%.235
.Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Bobrowice z dnia 21 lutego 2006 roku0,01%.93
.Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie0,05%.407
.CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY? STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ0,25%.2239
.Zadania dla powiatowych służb inspekcji i straży przy likwidacji ogniska ptasiej grypy.0,24%.2152
.Budowa kaplic cmentarnych w miejscowościach Bronków i Janiszowice0,04%.388
.Protokół Nr XXII/05 z dnia 16 grudnia 2005 roku0,01%.54
.Uchwały z XXII sesji Rady Gminy Bobrowice z dnia 16 grudnia 2005 roku0,01%.94
.Pełnienie obowiązków inwestora zastępczego w celu pozyskania dofinansowania i przeprowadzenia inwestycji pod nazwą: „Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach”0,04%.398
.Wykonanie zabudowy studni głębinowej Nr 2 w miejscowości Bronków0,04%.357
.Wykonanie remontu 5 klas w Zespole Szkól Samorządowych w Bobrowicach0,04%.316
.Budowa sieci wodociągowej dosyłowej dla miejscowości Przychów-Wełmice oraz zabudowa studni Nr 2 w Przychowie0,05%.411
.Wykonanie zabudowy studni głębinowej Nr 2 w miejscowości Bronków0,04%.378
.Wykonanie remontu dachu budynku Urzędu Gminy w Bobrowicach0,04%.359
.Wykonanie remontu 5 klas w Zespole Szkól Samorządowych w Bobrowicach0,04%.395
.Oświadczenia majątkowe za 2005 rok1,00%.8909
.Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Bobrowice z dnia 31 marca 2006 roku0,01%.67
.Protokół Nr XXIV/06 z dnia 31 marca 2006 roku0,01%.46
.Protokół Nr XXIII/06 z dnia 21 lutego 2006 roku0,01%.48
.Protokół Nr XXV/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku0,01%.95
.Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Bobrowice0,01%.107
.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach0,05%.436
.Informacja o unieważnieniu postępowania0,00%.3
.Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bobrowicach0,11%.1003
.Wykonanie oświetlenia drogowego uzupełniającego w miejscowościach Bobrowice, Bronków i Dychów0,08%.741
.Wybory samorządowe 20060,92%.8194
.Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji rady0,86%.7710
.Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji rady0,86%.7710
.Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - początek kadencji rady0,89%.7928
.Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Samorządowych w Bobrowicach w roku 20070,12%.1098
.Ogłoszenia o naborze0,69%.6164
.Ogłoszenia o wynikach1,17%.10463
.Dostawę oleju opałowego do budynków komunalnych w Dychowie0,13%.1186
.Budżet Gminy0,95%.8446
.Zarządzenia wójta1,02%.9133
.Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy0,86%.7683
.Wzory dokumentów0,88%.7845
.Uchwały Rady1,07%.9580
.Protokoły z obrad sesji Rady Gminy Bobrowice kadencji 2006-20101,06%.9443
.Wykonanie oświetlenia drogowego uzupełniającego w miejscowościach Bobrowice, Bronków i Dychów0,12%.1105
.Konkursy2,41%.21550
.Oświadczenie majątkowe0,82%.7313
.Dostawa kruszywa kamiennego łamanego0,09%.794
.Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie0,05%.464
.Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie0,08%.734
.Linki0,76%.6795
.Oświadczenia majątkowe za rok 20060,77%.6913
.Remont pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie0,07%.592
.Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie0,06%.530
.Dostawa kruszywa kamiennego łamanego0,04%.375
.Wybory ławników0,78%.6964
.Budownictwo0,80%.7132
.Działalność gospodarcza0,79%.7082
.Sieć wodociągowa0,77%.6850
.Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Samorządowych w Dychowie0,08%.719
.Remont budynku Urzędu Gminy w Bobrowicach0,07%.658
.Remont dróg gminnych w Bobrowicach.0,08%.728
.Stypendium0,86%.7683
.Remont budynku Urzędu Gminy w Bobrowicach0,57%.5096
.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Chromów, sieci wodno – kanalizacyjnej dla miejscowości Brzezinka oraz siec0,08%.676
.Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Chromów, sieci wodno – kanalizacyjnej dla miejscowości Brzezinka oraz siec0,56%.4983
.Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Bobrowice0,52%.4627
.Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Bobrowice0,52%.4640
.Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Bobrowice0,51%.4575
.Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Dychów0,41%.3701
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem i dzierżawę nieruchomości zabudowanej ozn. dz. nr 100 położonej w m. Bobrowice.0,56%.5001
.Roboty dodatkowe dot.remontu budynku Urzędu Gminy w Bobrowicach0,40%.3558
.Zakup biletów miesięcznych dot. przejazdów dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Bobrowice w 2008r0,39%.3442
.Strategia rozwoju gminy0,63%.5623
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Bobrowice0,04%.397
.Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Wełmice0,04%.339
.Sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Bobrowice0,05%.404
.Strategia rozwoju gminy0,66%.5905
.Sołectwa0,12%.1097
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Dychów0,02%.221
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w m. Dychów0,02%.221
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej0,03%.261
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej0,02%.212
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej0,03%.237
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej0,05%.443
.Oświadczenia majątkowe za 2007 rok0,56%.4991
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek w Bobrowicach0,03%.261
.Wybory uzupełniające0,52%.4665
.Remont budynku0,04%.390
.Informacja o działalości międzysesyjnej Wójta0,51%.4576
.Kuchnia szkoła0,03%.254
.Remont drogi o nawierzchni gruntowej w Dychowie0,03%.233
.Plan pracy Komisji0,49%.4392
.Ogłoszenie o naborze pracownika0,78%.6942
.Środowisko0,49%.4383
.Susza0,46%.4128
.Modernizacja dróg rolniczych w miejscowościach Strużka i Janiszowice0,03%.257
.Tretretretretre0,00%.1
.Janiszowice0,04%.317
.Sołectwa0,57%.5116
.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi o nawierzchni gruntowej w Bronkowie na podstawie projektu budowlanego opracowanej przez Eugeniusza Śmiejkowskiego w 2008r.0,02%.216
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,42%.3783
.Wykonanie obudowy studni zastępczej w Bronkowie.0,02%.202
.Roboty dodatkowe dot. remontu kuchni w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie0,02%.156
.Roboty dodatkowe dot. remontu budynku Urzędu Gmin0,02%.196
.Alkohol0,41%.3631
.Remont dróg gminnych w miejscowości Dychów0,03%.238
.Podatek akcyzowy0,40%.3606
.Dokumenty0,01%.75
.Zakup biletów miesięcznych dot. przejazdów dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Bobrowice0,02%.150
.Konsweracja oswietlenia drogowego na terenie Gminy Bobrowice w 2009r.0,02%.152
.Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bobrowice w 20090,03%.290
.Wybory do Parlamentu Europejskiego0,34%.3004
.Wykonanie obudowy studni zastępczej SW-4 w Bobrowicach0,06%.536
.Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie.0,04%.336
.Wybory uzupełniające 20090,30%.2652
.Sprzedaż 1szt betoniarki o pojemności 50 l stanowiącej własność Gminy.0,02%.215
.Sprzedaż 1szt betoniarki o pojemności 250 l stanowiącej własność Gminy0,02%.198
.Oświadczenia majątkowe za rok 20080,29%.2609
.Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Bobrowicach0,03%.270
.Sprzedaż drewna dębowego w postaci kłód (w korze) w ilości 7,87m30,03%.233
.Remont drogi rolniczej w Wełmicach.0,04%.365
.Przebudowy świetlicy wiejskiej w Bronkowie – Etap I Wymiana pokrycia dachowego.0,03%.238
.Organizacja ośrodka0,23%.2084
.Regulamin organizacyjny0,26%.2288
.Ogłoszenie o naborze pracownika0,46%.4107
.Ogłoszenia o wynikach naboru0,35%.3101
.WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE0,25%.2272
.Przebudowy świetlicy wiejskiej w Bronkowie – Etap I Wymiana pokrycia dachowego0,03%.287
.Obwieszczenie0,52%.4636
.Urzędu Gminy0,27%.2393
.Jednostek podległych0,27%.2454
.Remont dachu na budynku ośrodka zdrowia w Bobrowicach.0,03%.257
.Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wełmicach0,03%.235
.12110,00%.1
.Uczeń na wsi0,22%.1961
.Remont drogi gruntowej w Janiszowicach0,04%.328
.Ogłoszenia0,30%.2709
.Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż autobusu0,03%.255
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w m. Dachów0,03%.293
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. Bobrowice0,03%.227
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. Bobrowice0,03%.305
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. Bobrowice0,03%.241
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. Bobrowice0,02%.216
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. Bobrowice0,03%.224
.Remont drogi gminnej w Bobrowicach.0,04%.336
.Zamówienie publiczne na: Roboty dodatkowe dot. remontu dachu na budynku ośrodka zdrowia w Bobrowicach.0,01%.133
.Zamówienie publiczne na roboty dotatkowe dot. remontu dachu na budynku osrodka zdrowia w Bobrowicach0,00%.35
.Zamówienie publiczne na roboty dodatkowe dot. remontu dachu na budynku ośrodka zdrowia w Bobrowicach0,00%.37
.Remont drogi gminnej w Dychowie0,03%.252
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. DACHÓW0,03%.272
.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym0,02%.161
.Sesje Rady Gminy (terminy obrad)0,32%.2851
.Ogłoszenie o przeprowadzeniu negocjacji z oferentami na sprzedaż autobusu0,03%.252
.Wzmocnienie konstrukcji dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Janiszowicach.0,06%.566
.Roboty dodatkowe dot. remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wełmicach0,02%.208
.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bronkowie - Etap II0,10%.890
.Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych Gminy Bobrowice w 2010r0,04%.359
.Wodociągi0,02%.147
.Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków, Kukadło i Tarnawa Krośnieńska0,18%.1601
.Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bobrowice w 2010r.0,02%.217
.Rządowe Centrum Legislacji0,19%.1696
.W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy0,03%.293
.Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem zadania pn. Budowa Automatycznej Satcji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Bobrowice, Barłogi, Chojnowo, Żarków0,05%.403
.Qaaaaaaaaaa0,00%.1
.Wymiana pokrycia dachu i instalacji sanitarnych w budynku Przedszkola w Dychowie0,04%.379
.Wybory prezydenckie 20100,17%.1551
.Docieplenie budynku ośrodka zdrowia w Bobrowicach0,04%.383
.Dociepelnie budynku przedszkola w Bobrowicach0,05%.402
.Oświadczenia majątkowe 20090,21%.1869
.Wiadomości ogólne0,19%.1707
.Nabór na rachmistrza spisowego0,23%.2062
.Gminne biuro spisowe0,19%.1721
.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach..0,08%.675
.Sprzedaż działek budowlanych0,27%.2448
.„ESTETYCZNE ZAGOSPODAROWANIE POSESJI WIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY BOBROWICE0,19%.1662
.Wolne lokale mieszkalne0,23%.2018
.Kredyt0,04%.363
.Wybory samorządowe 20100,36%.3258
.Oświadczenia majątkowe radnych -koniec kadencji 2006-20100,17%.1497
.Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami0,10%.908
.Roboty dodatkowe dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bronkowie Etap II0,00%.12
.Roboty dodatkowe dot. wykonania zadania inwestycyjnego pn. przebudowa świetlicy wiejskiej w Bronkowie Etap II0,02%.172
.Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Bobrowice0,02%.157
.Dowóz dzieci i młodziezy do placówek oświatowych Gminy Bobrowice0,03%.272
.Nabór na rachmistrzów spisowych0,14%.1211
.Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 2010-20140,14%.1218
.Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod wydobycie kruszywa naturalnego w m. Tarnawa Krośnieńska0,04%.370
.Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2010-2014 - początek kadencji rady0,14%.1219
.Budowa świetlicy wiejskiej w Dachowie0,06%.570
.Rok 20100,03%.260
.Sprawozdania z wykonania budżetu0,11%.991
.Wybory sołtysów 20110,11%.985
.Wymiana posadzki w świetlicy wiejskiej w Wełmicach0,03%.310
.Wykonanie obudowy studni zastępczej Nr 3A w Bobrowicach0,03%.259
.Informacje0,08%.742
.Boisko wielofunkcyjne0,03%.301
.Rok 2011 1kw0,03%.244
. Remont pomieszczeń w budynku przedszkola w Dychowie0,03%.244
.Budowa świetlicy wiejskiej w Dachowie.0,04%.313
.Oświadczenia majątkowe za rok 20100,10%.936
.Roboty dodatkowe dot.wymiany posadzki w swietlicy wiejskiej w Wełmicach0,02%.156
.: Remont drogi gminnej w miejscowości Dychów0,03%.250
.SPIS KONTROLNY0,06%.567
.Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Wełmicach0,03%.288
.Ocieplenie budynku apteki w Bobrowicach0,03%.251
.Spr IIkw 20110,02%.190
.Roboty dodatkowe dot. remontu pomieszczeń w budynku przedszkola w Dychowie0,02%.187
.Wybory do Sejmu i Senatu RP 20110,08%.719
.Ewidencja ludności0,06%.563
.Sprawozdania za rok 20090,02%.168
.Udzielenie kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011r.0,04%.334
.Ops0,01%.81
.Wybory uzupełniające0,09%.769
.Sprawozdania III kwartał 20110,02%.137
.Akty prawa miejscowego0,07%.625
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży0,09%.820
.Wzory deklaracji podatkowych0,05%.424
.Umorzenia podatków0,04%.362
.Dane o organizacjach0,05%.432
.Otwarte konkursy ofert0,10%.867
.Oferty poza konkursowe0,05%.423
.Programy, konsultacje, sprawozdania0,05%.436
.Dokumenty do pobrania0,04%.395
. Budowa świetlicy wiejskiej w Chojnowie0,04%.394
.Usuwanie azbestu0,04%.371
.Przebudowa, rozbudowa i modernizacja ASUW w Przychowie0,05%.452
.Rok 20110,02%.152
.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu0,00%.7
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w m. DACHÓW0,02%.176
.Docieplenie budynku przedszkola w Dychowie0,03%.255
.Utrzymanie czystości0,04%.381
.Komunikacja w języku migowym0,04%.339
.Przebudowa pomieszczenia na sanitariaty w szkole w Bobrowicach0,02%.165
.Gminnych jednostek organizacyjnych0,05%.468
.Sprawozdania finansowe -I kwartał 2012roku0,01%.111
.Oświadczenia majątkowe za rok 20110,01%.78
.Oświadczenia majątkowe za rok 20110,00%.1
.Oświadczenia majatkowe za rok 20110,05%.443
.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego0,03%.308
.Remiza Bronków0,03%.243
.Roboty dodatkowe dot. przebudowy, rozbudowy i modernizacji ASUW w Przychowie0,01%.122
.Oswitlenie0,03%.271
.2kw 20120,02%.142
 
.. .
BIP - liczba wejść: 67615