.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Urząd Gminy:
Ogłoszenia o wynikach naboru

 

---------------------------------------

Informacja o wynikach naboru

 na stanowisko

 do   spraw   ochrony środowiska i gospodarki wodnej

   (nazwa stanowiska pracy)

 

  

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.

stanowisko został wybrany Pan Łukasz Rokicki  

zamieszkały w Krośnie Odrzańskim.

      

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydat  ten spełnia wymogi formalne ogłoszone w naborze na

stanowisko  do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

w opinii komisji gwarantuje należyte wypełnianie  powierzonych  mu   

obowiązków.

 

     Wójt

/-/ Marek  Babul

  

 

Bobrowice, dnia  05 grudnia  2011r.                                  

  -------------------------------------------------------------------------------------

Lista kandydatów
spełniających  wymagania  formalne

na stanowisko

do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej
/nazwa stanowiska  pracy/

 

 

Informuję, że  w wyniku wstępnej selekcji na

ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji

zakwalifikowali się następujący kandydaci

spełniający wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię  i  nazwisko  Miejsce zamieszkania

1. Łukasz Rokicki        Krosno Odrz.
2. Dorota Kinga Jastrzębska   Sarnie Łęgi

 


z up.Wójt Gminy

/-/ Beata Wasyłyk-Sosnowska


Bobrowice, dnia 2 grudnia 2011r. 

___________________

Informacja o wynikach naboru

 

Urząd  Gminy   Bobrowice

 

 do   spraw   rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP

   (nazwa stanowiska pracy)

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.

stanowisko została wybrana   Pani  Milena Karczewska  

zamieszkała  w Dychowie.

      

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydat  ten spełnia wymogi formalne ogłoszone w naborze na

stanowisko  do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i OSP,

w opinii komisji gwarantuje należyte wypełnianie  powierzonych  mu   

obowiązków.

 

     Wójt

/-/ Marek  Babul

 

 

 

 

Bobrowice, dnia  04 sierpnia  2008r.                                  

  

__________________________

Lista kandydatów
spełniających  wymagania  formalne

Urząd  Gminy  Bobrowice

do spraw rozwiazywania problemów alkoholowych

i OSP
/nazwa stanowiska  pracy/

w wymiarze 1/2 etatu

 

Informuję, że  w wyniku wstępnej selekcji na

ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji

zakwalifikowali się następujący kandydaci

spełniający wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię  i  nazwisko  Miejsce zamieszkania

1. Milena Karczewska        Dychów
2. Magdalena Franaszek       Bronków
3. Konrad Neumann   Kosierz

 


Wójt Gminy

/-/Marek  Babul


Bobrowice , dnia 30.07.2008r. 

________________________________________________

Informacja o wynikach naboru

Urząd  Gminy   Bobrowice


do spraw samorządu i organizacji
nazwa stanowiska pracy


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury

naboru na ww. stanowisko została wybrana

Pani Ewelina Roszak  zamieszkała   w  Bobrowicach.
      
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat ten spełnia wymogi formalne ogłoszone

w naborze na stanowisko  do spraw  samorządu

i organizacji, w opinii komisji gwarantuje

należyte wypełnianie powierzonych  mu  obowiązków.

 

 

 


 

 

 

 

 

Wójt Marek Babul

 

Bobrowice, dnia 29 luty 2007r.

 

 

 

 

 

_________________________________________________

 

Lista kandydatów
spełniających  wymagania  formalne

Urząd  Gminy  Bobrowice

do spraw samorządu i organizacji
/nazwa stanowiska  pracy/

 

Informuję, że  w wyniku wstępnej selekcji na

ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji

zakwalifikowali się następujący kandydaci

spełniający wymagania formalne określone

w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię  i  nazwisko  Miejsce zamieszkania

1. Ewelina Roszak           Bobrowice
2. Adrian Grabowski         Dychów
3. Anna Stefaniszyn  Strużka

 


Wójt Gminy

Marek  Babul


Bobrowice , dnia 26.02.2008r. 

 

 

_____________________________________________________

 

 

Informacja o wynikach naboru

Urząd Gminy Bobrowice

 

do spraw ochrony informacji niejawnych,

obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

nazwa stanowiska pracy

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko został wybrany Pan Stanisław Osiński

zamieszkały w Krośnie Odrz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat ten spełnia wymogi formalne ogłoszone

w naborze na stanowisko do spraw ochrony informacji

niejawnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

w opinii komisji gwarantuje należyte wypełnianie

powierzonych mu obowiązków.

 

 

Wójt

Marek Babul

( podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

Bobrowice, dnia 27 września 2007r.

 

 

_____________________________________________________

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

Urząd Gminy Bobrowice

ds. ochrony informacji niejawnych,

obrony cywilnej

i zarządzania kryzysowego

/nazwa stanowiska pracy/

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na
ww. stanowisko pracy do następnego etapu
rekrutacji zakwalifikowali się następujący
kandydaci spełniający wymagania formalne
określone w ogłoszeniu o naborze:

 Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Stanisław Osiński

Krosno Odrz.

2.

Wacław Marek Girek

Przychów

 
____________________________________
 
 
Informacja o wynikach naboru
Urząd Gminy Bobrowice
 
 
stanowisko do spraw obywatelskich, bezpieczeństwa 
publicznego i działalności gospodarczej
nazwa stanowiska pracy
 
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru 
na ww. stanowisko została wybrana 
Pani Wioletta Biernacka zamieszkała w Dychowie.
 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat ten spełnia wymogi formalne ogłoszone
w naborze na stanowisko do spraw obywatelskich, 
bezpieczeństwa publicznego i działalności gospodarczej,
w opinii komisji gwarantuje należyte wypełnianie 
powierzonych mu obowiązków.
 
 
 
                 Wójt
                 Marek Babul
 
 
 
 
 
Bobrowice, dnia 26 lipca 2007r.
 
 
_________________________________________________
 
 
Lista kandydatów
spełniających  wymagania  formalne
Urząd  Gminy  Bobrowice
do spraw obywatelskich, bezpieczeństwa publicznego
i działalności gospodarczej
/nazwa stanowiska  pracy/
 
Informuję, że  w wyniku wstępnej selekcji na 
ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji
zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający
wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:
 
Lp. Imię  i  nazwisko      Miejsce zamieszkania
1. Wioletta Biernacka      Dychów
2. Ewelina Roszak          Bobrowice
3. Karolina Pilipiec Dychów
 
 

                               Wójt Gminy
                              Marek  Babul

 
 
Bobrowice , dnia 24.07.2007r.
_______________________________________________
 
 
Informacja o wynikach naboru
 
Urząd  Gminy   Bobrowice
 
 
do spraw   księgowości budżetowej
nazwa stanowiska pracy
 
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko 
została wybrana Pani Mirosława Fleszar  zamieszkała   w  Dychowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat ten spełnia wymogi formalne ogłoszone w naborze 
na stanowisko  do spraw  księgowości budżetowej, ponadto 
posiada doświadczenia zawodowe w pracy na  stanowisku 
księgowym i w opinii komisji gwarantuje należyte wypełnianie 
powierzonych  jej  obowiązków.
 
 
                            Wójt Marek Babul
 
 
 
Bobrowice, dnia 03 lipca 2007r.

 

 

 

 

_______________________________________________

 

Lista kandydatów
spełniających  wymagania  formalne

Urząd  Gminy  Bobrowice

do spraw księgowości budżetowej
/nazwa stanowiska  pracy/

 

Informuję, że  w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Lp. Imię  i  nazwisko      Miejsce zamieszkania

1. Mirosława Fleszar       Dychów
2. Anna Ewa Duziak         Janiszowice
3. Marta Worobij           Chromów

 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2007-01-04 10:34:16
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2011-12-05 12:39:31 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615