.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory:
Wybory sołtysów 2011

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Od dnia 1.04 do dnia 05.05 odbędzie się cykl zebrań wiejskich, w trakcie których wybrani zostaną sołtysi oraz członkowie rad sołeckich nowej kadencji.

Terminarz zebrań został zatwierdzony zarządzeniem Nr 15/11 Wójta Gminy Bobrowice z dn. 17 marca 2011 r.

 

Zgodnie z przepisami, aby zebranie było prawomocne, musi w nim uczestniczyć 1/5  mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Jeśli do wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania na sali obrad nie będzie znajdowała się wystarczająca liczba mieszkańców, wówczas zebranie zostanie otwarte po odczekaniu 15 minut, bez względu na frekwencję.

Porządek obrad zebrania  przedstawia się następująco:

1) otwarcie zebrania i ustalenie quorum
2) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej
3) wybór komisji skrutacyjnej
4) wybór sołtysa
5) wybór Rady Sołeckiej
6) wolne wnioski i zapytania

Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w glosowaniu tajnym, bezpośrednim i spośród nieograniczonej liczby kandydatów.


 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2011-03-10 09:39:59
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2011-03-21 09:00:12 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615