.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011:
Gminne biuro spisowe

Zarządzenie  Nr 57/10

Wójta Gminy Bobrowice

z dnia 6 grudnia 2010 r.

 

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

 

             Na podstawie art. 15 ust. 3, art. 17 i  art. 18 ustawy z dnia 4 marca 2010r.                          o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje:

 

   §1. 1. Do wykonywania prac spisowych związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań - na okres przygotowania i przeprowadzenia spisu -  tworzę Gminne Biuro Spisowe (GBS).

    2. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy w Bobrowicach.

 

   §2.  Jako Gminny Komisarz Spisowy w skład Gminnego Biura Spisowego powołuję:

   1.   Beatę Wasyłyk - Sosnowską - Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego 

          (kierownika biura) – Sekretarza Gminy,  

  2.    Wiolettę Biernacką - Lidera gminnego - Inspektora,

  3.    Helenę Roszak – Członka Biura – Inspektora.

 

  §3. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy w szczególności:

1)   nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,

2)   przeprowadzenie na terenie Gminy Bobrowice akcji popularyzacyjnej o spisie,

3)   zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów,

4)   przekazywanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego meldunków o przebiegu prac  

      spisowych na terenie Gminy Bobrowice,

5)   kontrola przebiegu realizacji spisu,

6)   udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu,

7)   opracowanie wykazu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne,

8)   wprowadzanie do systemu zgłoszeń problemów oraz zagadnień dotyczących kwestii merytorycznych i organizacyjnych spisu,

9)   sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przesłanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego.

 

  §4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

  §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                         /-/ Marek Babul

 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2010-12-07 14:07:10
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2010-12-07 14:15:48 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615