.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011:
Wiadomości ogólne

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

8 kwietnia – 30 czerwca 2011 r.

 

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.

 

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno – społecznej i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

 

Zakres formę i tryb przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz zakres, formę              i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników reguluje ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, 277).

Spisem obejmuje się:

1)      osoby stałe zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,

2)      osoby niemające miejsca zamieszkania,

3)      mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu.

 

Na terenie Gminy Bobrowice pracami spisowymi kieruje Wójt Gminy – jako Gminny Komisarz Spisowy. Do wykonania prac spisowych Gminny Komisarz Spisowy utworzył Gminne Biuro Spisowe. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy w Bobrowicach. Do zadań Biura należy w szczególności:

1)      nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,

2)      przeprowadzenie na terenie Gminy Bobrowice akcji popularyzacyjnej o spisie,

3)      zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej dla rachmistrzów,

4)      przekazywanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie Gminy Bobrowice,

5)      kontrola przebiegu realizacji spisu,

6)      udzielanie pomocy rachmistrzom spisowym we wszystkich sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu rachmistrzów lub mogących spowodować niekompletność wyników spisu,

7)      opracowanie wykazu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne,

8)      wprowadzanie do systemu zgłoszeń problemów oraz zagadnień dotyczących kwestii merytorycznych                    i organizacyjnych spisu,

9)      sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przesłanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego.

 

Na terenie Gminy Bobrowice będzie pracowało 2 rachmistrzów spisowych. Rachmistrzów powołuje – na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego – dyrektor urzędu statystycznego spośród osób pełnoletnich, godnych zaufania, posiadających co najmniej średnie wykształcenie.    

 

Zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów dokonuje się na ankiecie zgłoszeniowej.  Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest :

1)   w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. 14, I piętro) oraz p. nr 7 (ewidencja ludności),

3)   w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bobrowice.pl w zakładce "Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych"

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 6 do 20 grudnia 2010 r. w Sekretariacie Urzędu (p.14) w godzinach od 8.00 do 15.00. Wyboru kandydatów na rachmistrzów spośród zgłoszonych ofert dokona Gminne Biuro Spisowe.                

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane będę do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu organizacji narodowego spisu powszechnego, posługiwania się urządzeniem typu hand-held i zainstalowanymi aplikacjami.      

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz   po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2010-12-07 13:52:34
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2010-12-07 14:34:22 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615