.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory:
Wybory samorządowe 2010
poka wszystkie dokumenty

 

 

Bobrowice, dnia 1 grudnia 2010r.

    SKG.0040-24/10

                                                W związku z ponownymi wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonymi na dzień 5 grudnia 2010 r. uprzejmie informuję, że Gminna Komisja Wyborcza w Bobrowicach oraz pracownicy Urzędu Gminy pełnią dyżury w dniach:

- 3 grudnia br. (piątek)    od godz. 700 do godz. 1500

tel. fax. (68) 391-32 - 84, 

tel.        (68) 391 92 00

- 4 grudnia br. (sobota)    od godz. 800 do godz. 2000

tel. fax. (68) 391-32 - 84, 

tel.        (68) 391 34 02,   784 624 091 – urzędnik wyborczy

 

- 5 grudnia br. (niedziela) od godz. 700 do czasu ustalenia wyników głosowania
i wyborów

pokój nr 13, I p.

tel. fax. (68) 391 32 84, 

tel.        (68) 391 32 80,   391 92 00,  784 624 091

 


Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrowicach

z dnia 23 listopada 2010r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach

Wójta Gminy Bobrowice

w dniu 5 grudnia 2010r.

 

     Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta ,burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U . z 2010r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Bobrowicach stwierdza, co następuje:

  §1. 1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. żaden             z 5 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy Bobrowice ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

   2. W dniu 5 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie

na dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

  3. Kandydatami na Wójta w ponownym głosowaniu są:

1) Marek BABUL

zgłoszony przez KWW RAZEM DLA GMINY BOBROWICE

2) Andrzej ROCHMIŃSKI

zgłoszony przez KWW RODZINA – GMINA - OJCZYZNA

   4. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 800 do 2200 w tych

samych lokalach wyborczych, co w dniu 21 listopada 2010r.

   §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

 

                                    Przewodnicząca

                             Gminnej Komisji Wyborczej

                                     w Bobrowicach

                              (-) Kamila Kostrzewska

               


               WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE BOBROWICE

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW Wójta Gminy Bobrowice

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Bobrowice

 

 

 

 

 

 

 


 

Bobrowice, dnia 18 listopada 2010r.

 

    SKG.0040-8/10

                                              W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. uprzejmie informuję, że Gminna Komisja Wyborcza w Bobrowicach oraz pracownicy Urzędu Gminy pełnią dyżury w dniach:

 - 20 listopada br. (sobota)         od godz. 800 do godz. 2000

tel. fax. (68) 391-32 - 84, 

tel.        (68) 391 34 02,   784 624 091 – urzędnik wyborczy

 

- 21 listopada br. (niedziela)      od godz. 700 do czasu ustalenia wyników głosowania
i wyborów

 

pokój nr 13, I p.

tel. fax. (68) 391 32 84,  

tel.        (68) 391 32 80,   391 92 00,  784 624 091


  
  

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrowicach

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie sprostowania obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bobrowice w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Bobrowicach informuje:

W związku z otrzymanym dokumentem potwierdzającym członkostwo w partii politycznej w informacji o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bobrowice, pod pozycją numer 4, dotyczącą Andrzeja Rochmińskiego wprowadza się następujące zmiany:

wpis „nie należy do partii politycznej” zastępuje się „członek Prawa i Sprawiedliwości”.

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

/-/Kamila Kostrzewska

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Bobrowice

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1:

1.

Grażyna Rowińska, zam. Bobrowice - z-ca przewodniczącego

2.

Dorota Franaszek, zam. Bronków

3.

Joanna Komorniak, zam. Bobrowice

4.

Małgorzata Ozga, zam. Dychów

5.

Natalia Sobczak, zam. Bobrowice

6.

Jolanta Rekusz, zam. Janiszowice

<P style="PAGE-BREAK-AFTER: avoid; TEXT-JUSTIFY: in
 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2010-10-04 13:51:57
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2010-12-01 09:23:19 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

Dokumenty do pobrania:
 Protokół wyboru do rady gminy
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Protokół wyboru wójta
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi systemu informatycznego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Obwieszczenie dot. owbodów wyborczych
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
 Obwieszczenie dot. okręgów wyborczych
Data wprowadzenia pliku: 13-08-2013 08:37:23
wszystkie dokumenty >>
 

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615