.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Spis rolny 2010:
Nabór na rachmistrza spisowego

Roztrzygnięcie naboru na rachmistrza spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010

     W dniu 16 czerwca br. w obecności z-cy Gminnego Komisarza Spisowego – Sekretarza Gminy Pani Beaty Wasyłyk-Sosnowskiej oraz Lidera Gminnego PSR 2010 Pani Heleny Roszak, został rozstrzygnięty nabór na rachmistrza spisowego Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

     Do sekretariatu Urzędu wpłynęły 3 oferty kandydatów na rachmistrzów.
Działając w oparciu o §29 instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010, Gminny Komisarz Spisowy przy udziale Lidera Gminnego PSR 2010 wybrał ofertę Pana Tadeusza Kromołowskiego, który wykazał się największymi kwalifikacjami spośród wszystkich złożonych kandydatur. Przyszły rachmistrz spisowy zobowiązany jest zdać egzamin w obecności przedstawiciela Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. Egzamin poprzedzony będzie szkoleniem metodologicznym przeprowadzonym przez pracowników GUS.Gminny Komisarz Spisowy jest przekonany, że kandydat na rachmistrza w sposób sumienny, rzetelny i zgodny z obowiązującymi przepisami przeprowadzi w miesiącu wrześniu spis rolny na terenie gminy Bobrowice.

Nabór na rachmistrza spisowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO
PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM
2010 r.Wójt Gminy Bobrowice – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym               w 2010 r. (Dz.U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Bobrowice.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

1) mieć ukończone 18 lat,
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne), wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
3) zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gminy Bobrowice,
4) być w pełni sprawny fizycznie ze względu na specyfikę pracy,
5) posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego                   i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,
6) być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,
7) posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera,
8) być obeznany z funkcjonowaniem systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystania map cyfrowych.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1) podanie, w tym telefon kontaktowy oraz adres e-mail,
2) kserokopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu oraz złożyć przyrzeczenie.
Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy-zlecenia podpisanej z Z-cą Wojewódzkiego Komisarza Spisowego-Dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.
Nadmienia się, iż osoba ta będzie wykonywała prace spisowe w okresie
9–23 sierpnia 2010 r. (obchód przedspisowy) oraz 8 września – 31 października 2010 r. (spis CAPI).
Na 3 dniowym szkoleniu w miesiącu lipcu kandydaci poznają metodologię i zasady organizacji spisu. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Rachmistrze spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand–held. Odpowiedzialność rachmistrzów za powierzony sprzęt ustalona została według odrębnych zasad.
Rachmistrz spisowy przed rozpoczęciem spisywania zostanie pouczony o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.
Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla gminy Bobrowice ustalono liczbę 1 rachmistrza.

Oferty należy składać w terminie od 1 do 16 czerwca 2010 r. w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Bobrowice, pokój nr 10 lub przesłać pocztą.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel.(68) 391 92 28 u Pani Heleny Roszak.


                                                          Gminny Komisarz Spisowy
                                                                 /-/ Marek Babul

 
informacje udostępnił:Beata Wasyłyk-Sosnowska
data udostępnienia: 2010-06-01 09:50:12
ostatnia modyfikacja: Beata Wasyłyk-Sosnowska 2010-07-14 14:17:55 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615