.Urząd Gminy Bobrowice
Bobrowice 131
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Podatki i opłaty lokalne:
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych

UWAGA !!!

Od dnia 01 stycznia 2012 roku zacznie obowiązywać nowe brzmienie art. 6 ust 9 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zmiana została wprowadzona na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, Dz.U. z 2011 f. Nr 232, poz. 1378), zgodnie z którym:

„osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemąjące osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia."

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych oraz nowe wzory deklaracji podatkowych

1. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice

2. Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bobrowice

3. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2012

4.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

5. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

6. Uchwała w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie gminy Bobrowice

 
informacje udostępnił:Dawid Gierczyński
data udostępnienia: 2007-01-08 10:13:01
ostatnia modyfikacja: Dawid Gierczyński 2012-01-23 09:06:38 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 67615